Služby krátkodobého ubytování: významná evropská města chtějí spolupracovat s EU

17. 09. 2020
Služby krátkodobého ubytování: významná evropská města chtějí spolupracovat s EU

Představitelé významných evropských měst sdružených v neformální alianci, jejímž cílem je přispět k regulaci služeb krátkodobého ubytování, se setkali ve čtvrtek 17. září s místopředsedkyní Evropské komise Margrethe Vestager. Deklarovali, že mají zájem o významnější regulaci trhu s krátkodobým ubytováním, a to s cílem omezit negativní dopady této formy podnikání na dostupnost bydlení a kvalitu života ve městech.

„Spolu s primátory a zástupci měst, jako jsou Paříž, Amsterdam, Berlín a další, jsem měl dnes možnost upozornit paní místopředsedkyni Vestager na některé z problémů, které trápí naše spoluobčany v důsledku neregulovaného krátkodobého ubytování nabízeného on-line platformami. Jako zástupci města potřebujeme mít možnost vymáhat dodržování zákonů a vyhlášek, být schopni vybírat příslušné poplatky a zároveň zaručit našim spoluobčanům možnosti klidného bydlení i v turisticky exponovaných částech Prahy,“ uvedl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Po zveřejnění společného stanoviska 22 evropských metropolí a významných turistických destinací v únoru letošního roku a před zveřejněním návrhu nařízení, Aktu o digitálních službách (Digital Services Act), představili zástupci měst místopředsedkyni Evropské komise Vestager své návrhy. Návrhy zahrnovaly povinnost digitálních platforem sdílet relevantní data, která jsou nezbytná k efektivní kontrole, dále návrh, aby tyto platformy byly odpovědné za obsah nabídek s cílem zajistit lepší spolupráci s úřady a dodržování místních vyhlášek.

Nárůst a vysoká ziskovost plynoucí z pronájmů, nabízených formou krátkodobého ubytování především turistům, má významný dopad na dostupnost dlouhodobých pronájmů v mnohých evropských městech. Neúměrně vysoké ceny a omezená nabídka dostupného bydlení je alarmující především v centrálních částech měst, občané evropských metropolí také stále častěji upozorňují na zhoršení kvality života způsobené návštěvníky, kteří těchto ubytovacích služeb využívají. Vedle již zmíněného neúměrného nárůstu cen se napříč Evropou opakují stížnosti na hluk, výtržnosti, zdravotní rizika a pomalé vytlačování obchodů s denními potřebami.

V reakci na tyto rostoucí problémy přijala řada měst místní vyhlášky s cílem lépe regulovat tento typ ubytování. Vzhledem k tomu, že digitální platformy nabízející tento typ služeb nejsou ochotny sdílet potřebná data se zástupci příslušných úřadů a samospráv, je snaha regulovat krátkodobé ubytování bohužel prakticky nemožná. Jednotliví pronajímatelé a platformy tak stále mohou profitovat z pro ně extrémně výhodného a zastaralého evropského legislativního rámce, který byl nastaven dlouho před vznikem digitální ekonomiky.

„Lepší spolupráce mezi digitálními platformami a místními samosprávami je nezbytným předpokladem pro řádné přijetí Aktu o digitálních službách. Ten vytvoří moderní a harmonizovaný regulační rámec, který bude respektovat potřeby národních a místních úřadů, a zároveň vytvoří předvídatelné prostředí pro inovativní digitální služby,“ řekla místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager.

Evropský Akt digitálních služeb představuje jedinečnou příležitost pro Evropskou komisi, jak se vypořádat s těmito výzvami. Evropská města jsou si vědoma faktu, že cestovní ruch je důležitým zdrojem příjmů a zaměstnání pro mnohé občany a nejsou principiálně proti těmto službám krátkodobého ubytování. Nicméně krátkodobé pronájmy turistům v soukromí mohou zodpovědně fungovat pouze tehdy, pokud je zavedena odpovídající legislativa. Evropská města věří, že místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager vezme v potaz jejich obavy a umožní tak přijetí vyvážené legislativy na evropské úrovni. Takové, která bude respektovat již existující legislativní úpravy a zájmy občanů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články