Stát by se měl dohodnout s Airbnb místo otravování pronajímatelů.

23. 08. 2017
Stát by se měl dohodnout s Airbnb místo otravování pronajímatelů.

Současné vedení Prahy již po nějakou dobu diskutuje o tom, jak regulovat služby, mezi které patří např. Airbnb. Na problematiku sdílených služeb jsem upozornil výbor ZHMP pro legislativu, kde jsem i předložil první konkrétní návrh s cílem zpracovat za hlavní město Praha návrh zákona. S primátorkou jsme se dohodli, že se budeme inspirovat úpravou v Estonsku, kde stát spolupracuje s těmito firmami, ale bohužel Magistrát nebyl ani schopen zpracovat příslušný rozbor.

Předně by Rada hlavního města Prahy měla řešit problém, že klesá počet volných bytů a razantně se zvyšují ceny, což nevyřeší zákazem či regulací Airbnb, ale musí umožnit developerům stavět na rozvojových plochách, kde jsou dnes stavební uzávěry a roky se čeká na územní studii. Koalice ne úplně zdatně svádí zvyšování nájmů jen na Airbnb, když hlavní příčinou je blokování nové výstavby na brownfieldech.

Pokud jde o poplatek z ubytovací kapacity, hradí se 6 korun na den a při cenách kolem 2000 Kč za noc tato regulace opravdu nebude mít valný efekt. Naprosto nejjednodušší by bylo, aby Airbnb poskytoval data státu a rovnou z částky strhnul výši poplatku, aniž by se někdo musel registrovat k platbě poplatku. Takové dohody má Airbnb třeba i ve Wisconsinu. Výše poplatku by se pak dala zvýšit a nastavit tak, aby za luxusnější ubytování šel vyšší poplatek než 6 korun. Stačilo by změnit zákon o místních poplatcích tak, aby přenesenou poplatkovou povinnost měla přímo zprostředkující platforma nabízející byty v České republice.

Zejména je potřeba, aby se odlišilo příležitostné ubytování (např. do 30 000 Kč za rok), které není třeba zvlášť regulovat, a podnikání v ubytování, které by mělo mít standardní pravidla pro podnikatele, například požadavek kolaudace pro tento účel a vhodnost prostor, aby například nerušil velký počet střídajících se hostů sousedy. Tento problém opravdu nevyřeší vyšší zpoplatnění.

Zkrátka a dobře potřebujeme novou legislativu pro novou dobu, nikoliv intenzivnější vynucování starých zákonů. Vzhledem k tomu, že současná koalice Piráty do komise vůbec nepřizvala, nedá se moc divit tomu, že výsledek její činnosti je spíš pytlíkování než relevantní doporučení.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články