Ceny bytů v Praze rostou. Piráti navrhují řešení.

24. 08. 2017
Ceny bytů v Praze rostou. Piráti navrhují řešení.

Jak zkrotit rostoucí ceny bytů v Praze? Piráti apelují na využití brownfieldů, nové zákony pro Airbnb, obecní bydlení jen pro potřebné a zdanění investorů mimo EU

Problematika bydlení je jedním z nejčastějších dotazů, který od lidí dostáváme, a pražská koalice přitom mlčí a neví si rady, co s tímto problémem dělat. Cena bytů vzrostla za 2 roky o 30 %. Pražan by se svým čistým příjmem vydělával na průměrný byt 15 let, což je nejvíce ve střední Evropě.

Proto Piráti v Praze prosazují rychlé kroky, aby lépe fungoval trh s dostupnými byty a nájmy. To znamená zejména přinést více průhlednosti, jednoduchosti a předvídatelnosti do územního plánování a stavebního řízení, aby developeři mohli za rozumných podmínek stavět, a taky plnou digitalizaci. Zákon by měl také upravit podmínky, jak se developer podílí na zvelebení obce. Za tři roky vládnutí současná koalice nezajistila ani územní studie brownfieldů, které jsou potřeba, aby se na nich mohlo stavět. Příčinou rozvratu je na jedné straně ČSSD v čele s Karlem Březinou, která zde dlouhá léta provozuje neprůhledný klientelistický systém územního plánování, a jednak Zelení, kteří mají přehnané ekologicko-ideologické požadavky.

Dalšími body balíčku Pirátů pro dostupné bydlení v Praze je zavedení nových aktuálních zákonů pro Airbnb, které by podnikatelům pomohly s administrativou, státu ulehčily výběr daní a zavedly standardní normy pro profesionální ubytovací služby (včetně např. podmínky kolaudace pro ubytovací služby). Vedle toho se věnujeme také obecnímu bydlení, kde jsem odhalil, že magistrát dává sociální byty s dotovanými nájmy vysokopříjmovým skupinám jako jsou soudci a státní zástupci. Obecní bydlení je dnes pouze vize, současná koalice z dvoumiliardového balíku z privatizace zatím schválila pouze výstavbu 2 bytových domů. Předně zde naprosto chybí jasná definice obecního bydlení, pro koho je a na jak dlouho, kvůli čemuž je obecní bydlení někdy zneužíváno.

Růst cen bytů je v Praze tak velký, že investoři ze zemích bývalého SSSR skupují byty a ani do nich nedávají nájemníky, a stejně z nich mají velký výnos jen díky růstu cen – tyto byty pak nejsou efektivně ekonomicky využity. Tuto anomálii může stát vyřešit možností mimořádnou daň z majetku pro neobčany Evropské unie bez trvalého pobytu, která by dočasně snížila výnosnost bytu jako aktiva.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články