Vyhořelý dům s pečovatelskou službou na Černém Mostě se znovu otevře. Rekonstrukce trvala přesně rok

16. 12. 2020
Vyhořelý dům s pečovatelskou službou na Černém Mostě se znovu otevře. Rekonstrukce trvala přesně rok

Při loňském požáru v domě s pečovatelskou službou v Praze 14 napáchal oheň značné škody. Po náročné obnově se nyní mohou všichni klienti znovu vrátit do svých domovů. Nově se především výrazně zvýšilo požární zabezpečení celého objektu.

Tragická událost se stala v polovině listopadu roku 2019. Z domu bylo tehdy evakuováno zhruba devadesát osob, jedna invalidní obyvatelka i se svým psem ale zemřela. Příčinou požáru byla technická závada elektroinstalace lednice umístěné v kuchyni jednoho z bytů.

„Po tomto požáru bylo zapotřebí velmi rychle jednat, aby se ostatní obyvatelé mohli co nejrychleji vrátit do svých bytů. Zároveň bylo zřejmé, že dům musí projít modernizací, aby jeho obyvatelé byli co nejvíce v bezpečí a mohli se pohodlně pohybovat po domě s ohledem na to, že někteří z nich jsou tělesně postižení,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Náročná rekonstrukce byla naplánována na pouhý jeden rok. Během krátké doby se tak musely zkoordinovat všechny dotčené strany a začít co nejdříve se stavebními pracemi. V rámci následné obnovy domu s pečovatelskou službou byly například nahrazeny stávající neevakuační výtahy zcela novými v provedení bez strojovny. Dále vznikly v obou sekcích plnohodnotné chráněné únikové cesty a objekty byly odděleny požárně odolnými kouřotěsnými dveřmi.

Součástí rekonstrukce byla také instalace nového páteřního rozvodu požární vody a požárních vodovodních stoupaček nebo výměna elektrických rozvodů. V bytech se nachází i neslyšící osoby, proto byla v pokojích mimo akustické sirény nainstalována také světelná signalizace. Ta má být napojena prostřednictvím Zařízení dálkového přenosu na pult centrální ochrany.

„Konec loňského roku byl pro obyvatele tohoto domu skutečně náročný. Jako městská část jsme se jim snažili maximálně pomáhat, a to akutně v průběhu a krátce po události, ale i později. Například jsme vyhlásili veřejnou sbírku, na jejíž konto postupně doputovalo bezmála 284 tisíc korun. Z vybraných peněz jsme žadatelům nakoupili zdravotní pomůcky a vybavení domácnosti, zbylo i na hasicí přístroje a evakuační vozíky. Jsem rád, že se hlavnímu městu, kterému dům patří, i správci objektu ze společnosti Centra podařilo dům takto rychle zrekonstruovat. Velkým přínosem jsou mimo jiné nové výtahy s úpravami pro osoby s těžkým tělesným postižením,“ připojuje starosta městské části Praha 14 RadekVondra.

„Loňská tragédie ukázala i na fakt, že není vhodné koncentrovat bezbariérové byty pro lidi se zdravotním postižením v jednom objektu. U nové bytové výstavby budeme dbát na to, abychom tyto chyby minulosti neopakovali. Mnohem větší smysl dává takto specificky upravené byty začleňovat do standardních bytových domů,“ uzavírá radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články