Praha testuje projekt „Školní ulice“. Pomůže bezpečnosti dětí při provozu v okolí základních škol

07. 09. 2020
Praha testuje projekt „Školní ulice“. Pomůže bezpečnosti dětí při provozu v okolí základních škol

Tisíce dětí se v Praze každé ráno vydávají do školy a každé odpoledne pak míří zpět domů nebo za svými zájmy. Hlavní město chce společně s městskými částmi zvýšit bezpečnost v době, kdy děti míří do škol, právě proto připravilo pilotní projekt „Školní ulice“. V rámci něj bude od 7. do 25. září 2020 upraven dopravní režim v blízkém okolí vybraných školských zařízení. To spočívá například v zákazu vjezdu motorových vozidel do prostoru před školou po krátkou dobu (zpravidla 30 minut) před ranním začátkem vyučování.

Díky spolupráci odboru dopravy Magistrátu hl. města Prahy, Městské části Praha 20 a dvou základních škol – ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická – vznikl projekt „Školní ulice“, který si klade za cíl zvýšit bezpečnost u škol a upozornit na alternativní možnosti dopravy do základních škol.

„Všichni si přejeme, aby cesty dětí do škol byly bezpečné. A tímto pilotním projektem ukazujeme, jakým způsobem nejzranitelnější účastníky silničního provozu můžeme chránit. Ulice před základními školami bývají těsně před ranním začátkem výuky velmi rušné, chceme proto jednak pomoci zvýšit bezpečnost dětí, ale také upozornit na to, že se do školy dá dostat bezpečně a pohodlně i jinými způsoby než automobilem s rodiči,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Z průzkumu organizace Pražské matky vyplývá, že do školy je ráno dováženo na některých pražských školách až 40 % dětí. Tento trend má podle nich mnoho negativních důsledků. Děti pohybující se v okolí školy jsou ve zvýšené míře ohrožovány parkujícími a otáčejícími se automobily a velká koncentrace motorových vozidel měřitelně zhoršuje kvalitu ovzduší v místě.

„Tento projekt velice podporuji z několika důvodů. Kromě zlepšení bezpečnosti si dítě, které chodí do školky či školy pravidelně pěšky, osvojuje kompetence, které pak využívá celý život – umí se pohybovat v dopravním provozu, registruje orientační body v terénu a má dobrý odhad vzdálenosti a času. Pokud cestu sdílí s kamarády, rozvíjí navíc své sociální dovednosti. I právě proto věřím, že se projekt osvědčí a přidají se do něj další školy v Praze,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Školní ulice by se tak do budoucna mohla stát nástrojem, který učiní prostor před školou bezpečnější, a tím pomůže vytvořit lepší podmínky pro aktivní docházku dětí. Již po řadu let se úspěšně uplatňuje v řadě zemí západní Evropy, nově od června 2020 též ve středočeských Říčanech. Také v rámci epidemiologických opatření na jaře 2020 byl tento zvláštní dopravní režim zaveden u patnácti základních škol v nizozemském Haagu – prostor oproštěný od aut dovoluje dodržet docházejícím na ulici předepsané hygienické odstupy. Nově se k tomuto nápadu přidalo i hlavní město.

„Dlouhodobě se snažíme, aby před našimi školami bylo více bezpečno. Když jsem o tomto projektu poprvé slyšel, zaujal mě a je to rozhodně jedna z cest, kterou bychom se chtěli vydat. Osobně bych si přál, aby se školní ulice rozšířila i do dalších městských částí. Věřím, že vyhodnocení dopadne pozitivně a připojí se další školy, bezpečnost pro ty nejmenší z nás je hlavní věcí, na kterou bychom se měli zaměřit a netvářit se, že tento problém neexistuje,“ popisuje Petr Měšťan, starosta městské části Praha 20.

Zjednodušeně se jedná o úpravu dopravního provozu, kdy po krátkých 30 minut před začátkem školního vyučování do ulice před školou nesmí vjíždět žádná motorová vozidla. Prostor tak zůstane klidný a bezpečný pro místní obyvatele i pro všechny, kdo dorazí do školy po svých, na kole, koloběžce či jiným způsobem. Zákaz vjezdu je řešen dopravními značkami a také fyzickou zábranou z dopravních kuželů – kužely mohou být nakrátko odsunuty tak, aby mohli ze školní ulice kdykoli vyjet rezidenti a ke škole se dostala vozidla přepravující držitele karty ZTP. Klíčová je spolupráce školy s rodiči – jsou to právě oni, kdo u míst uzávěry podávají zájemcům informace o projektu.

Důležitou součástí celé věci je plán doporučených tras do školy – mapuje vše, co je v okolí zapojených škol důležité pro dojíždějící městskou hromadnou dopravou, na kole či pěšky. Tyto cesty pomohou rodičům i dětem naučit se dorazit do školy i ze školy bezpečně a – pokud možno – bez nutnosti využít automobil. Pokud se dojížďce autem nelze vyhnout, jsou zde popsány možnosti parkování. Vyhodnocení pilotního projektu a manuál k uskutečnění tzv. školní ulice budou k dispozici v říjnu 2020.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články