Nový ředitel pražského magistrátu nastoupí do úřadu 1. prosince

27. 11. 2020
Nový ředitel pražského magistrátu nastoupí do úřadu 1. prosince

Do funkce ředitele Magistrátu hlavního města Prahy byl ve výběrovém řízení vybrán dosavadní ředitel magistrátního odboru evidence majetku Martin Kubelka. Na konci listopadu jeho jmenování potvrdil ministr vnitra a do funkce ho v pondělí 30. listopadu jmenuje primátor Zděněk Hřib. Do čela úřadu bude uveden po více než dvouletém období, kdy byla řízením pražského magistrátu pověřena Zdena Javornická.

„V pondělí jmenuji do funkce nového ředitele magistrátu, který nastoupí od 1. prosince. Komise vybrala Ing. Martina Kubelku, PhD., stávajícího ředitele odboru evidence majetku, mimo jiné kvůli jeho výborným dosavadním výsledkům a znalosti vnitřních procesů magistrátu. Věřím, že nový ředitel bude městu skvělým manažerem a nastaví efektivní pracovní postupy ve vztahu k městským částem i agendám magistrátu. Nelehké rozhodování ho bude čekat v oblasti správy rozpočtu města kvůli nesystémovým krokům vlády. Přeji mu hodně štěstí,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Nový ředitel Magistrátu hl. m. Prahy nastupuje do funkce s několikaletými zkušenostmi v rámci úřadu. Je zastáncem evolučního nikoli revolučního vývoje a odpovědného přístupu k řešení obtížných pracovních situací. Jeho vizí je kultivovat pracovní prostředí na magistrátu tak, aby byl úřad inkubátorem změn, které zvýší spokojenost Pražanů. Pro optimální fungování magistrátu je podle něj zapotřebí nastavit systém pravidelné kontroly efektivity procesů, odstranit v maximální možné míře zbytečnou administrativu a nadále pokračovat v digitalizaci úřadu. V neposlední řadě má za cíl zlepšit vztahy a komunikaci úředníků.

„Jsem rád, že se nám po dvou letech podařilo vybrat nového ředitele Magistrátu hlavního města Prahy. Martin Kubelka doteď působil v gesci našeho radního Jana Chabra jako ředitel odboru evidence majetku a v této roli se plně osvědčil. Jeho zvolení je mimo jiné správné i proto, že ve chvíli, kdy jsme v polovině volebního období, je lepší vsadit na zkušeného magistrátního úředníka než vybírat někoho z venku, kdo by se chod magistrátu musel dlouho učit,“ řekl předseda Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

V personální oblasti Martin Kubelka považuje za nejdůležitější využívat moderní nástroje zaměstnanecké politiky včetně vytváření odpovídajícího pracovního prostředí. Mezi tyto prostředky patří další vzdělávání zaměstnanců, rozvíjení programu benefitů, prohloubení motivace zaměstnanců a posílení jejich sounáležitosti se zaměstnavatelem.

„Těším se na společnou práci v zájmu Prahy a jejích obyvatel. Na pana ředitele čekají výzvy jako zrychlení práce úřadu, vylepšení digitalizace a projektového řízení sledování spokojenosti lidí s prací pražských úředníků,“ uvedl předseda zastupitelského klubu PRAHA SOBĚ Jan Čižinský.

Ve vztahu k občanům a firmám je podle nového ředitele pražského magistrátu třeba zajistit maximální transparentnost a otevřenost a nastavit způsob zpětné vazby od občanů a firem. „Pokud budou spokojeni s činností magistrátu občané a firmy a v rámci úřadu budou pracovat spokojení a profesionální zaměstnanci, tak budou dle mého názoru postaveny základní pilíře pro další úspěšný rozvoj hlavního města Prahy,“ uzavírá svou vizi úřadu Martin Kubelka.

Pozice ředitele Magistrátu hl. m. Prahy byla od července 2018 neobsazena, řízením úřadu byla pověřena zástupkyně ředitele pro sekci finanční a majetku Zdena Javornická.

„Poděkování si zaslouží dosud pověřená ředitelka magistrátu Zdena Javornická, která odvedla nejen v této těžké době, ale i v minulých letech obrovský kus práce,“ doplnil primátor Zdeněk Hřib.

Kdo je nový ředitel úřadu?

Martin Kubelka vystudoval České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) s titulem Ph.D. V minulosti pracoval jako strojní inženýr ve výzkumu a vývoji na ČVUT, kde se zaměřoval na pedagogiku a výzkum a vývoj. Dále působil v Ústavu jaderného výzkumu Řež jako výzkumný a vývojový pracovník a na kontě má i zahraniční praxi. Na Magistrátu hlavního města Prahy působí od roku 2014, od roku 2017 jako ředitel odboru evidence majetku.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články