Jízdné v kuponu, na kartě nebo v mobilu. Piráti představují vizi odbavování v pražské dopravě.

27. 01. 2017
Jízdné v kuponu, na kartě nebo v mobilu. Piráti představují vizi odbavování v pražské dopravě.

Praha má dlouhodobý problém s odbavováním ve veřejné dopravě. Kartu Opencard nahradila Lítačkou a jako alternativu zavedla papírové kupony. Za deset let však může být všechno jinak.

Pražský zastupitel Pirátů pro oblast informačních technologií, Ondřej Profant, provedl analýzu trendů, které v oblasti dopravního odbavení existují. Rovněž odhalil i početné překážky, které brání zjednodušení celého systému odbavování v pražské dopravě.

Hlavní vize spočívá v myšlence zavedení nových alternativních způsobů pro odbavování cestujících; lepším vyjednáváním podnímek s dodavateli a odebírání služeb od více subjektů. Jsou to kroky nezbytné k tomu, aby se Praha vyhnula problémům z minulosti (Opencard), a zároveň byla schopná udržet dech s technologickým rozvojem v dané oblasti. Ne každému totiž může vyhovovat plastová karta. Pražané jsou na ni zvyklí, lze ji však doplnit i řadou dalších. Papírový kupon vyhovuje značnému množství cestujících, lze však zavést i další možnosti. Platit jízdné by do budoucna mohlo být možné například i prostřednictvím platebních karet, nebo mobilních aplikací. Bezkontaktní platební karty jsou v současné době široce rozšířené. Pokud by Praha dokázala s provozovateli platebních systémů vyjednat rozumnou smlouvu, jednalo by se o klíčové zlepšení přístupnosti k jízdnému pro cestující.

Jednou z dříve zavedených alternativ je služba SMS jízdenek. Ta však ve své současné podobě není ideální. Vznikla před 10 lety za nepříliš šťastných podmínek. V roce 2007 byla zakázka zadána bez výběrového řízení a služba byla předražená. Praha platila 46 % z ceny jízdenky provozovateli (v současné době je to okolo 20 %). Systém však i dnes trpí vážnými nedostatky. Funguje totiž pouze pro držitele českých SIM karet, a zahraniční turisté si tedy SMS jízdenku koupit nemohou.

Za vhodný krok pro Prahu by bylo rovněž i zastropování jízdného tak, aby byl odstraněn propastný rozdíl mezi cenou ročního kuponu a kuponů měsíčních. Takový systém funguje například ve Velké Británii. Bez ohledu na to jaký kupon si zákazník koupí tak výsledná cena nepřekročí sumu za roční kupon. Řada cestujících totiž bohužel 3650 Kč nárazově na rok vydat nemůže, a tak musí kupovat dražsí kupony. Rovněž lze zavádět systém různých slev, které mohou být zaváděny operativně podle potřeby. Cílem města by totiž měla být veřejná doprava atraktivní; systém odbavování by měl být jednoduchý a vůči cestujícím vstřícný.

Na tento podnět ze strany Ondřeje Profanta již reagovala i Rada hlavního města Prahy, která v prosinci 2016 schválila zpracování prováděcí projektu tzv. Multikanálového odbavovacího systému. Ten by měl jít tímto směrem. Město však musí v tomto směru rozvinou spolupráci s Dopravním podnikem, koordinátorem dopravy (ROPID) a dalšími zúčastněnými dopravci, kteří provozují řadu linek na území Prahy a Středočeského kraje. V konci loňského roku podepsala Rada memorandum, a nyní si dala jeden rok na to úspěšně celý projekt dotáhnout do konce. Za Piráty jej budeme bedlivě sledovat.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Lítačka je krok správným směrem
02.03.2016

Lítačka je krok správným směrem

Zastupitelé Pirátů se na projektu Lítačky nepodíleli a ani nejsou v řídících orgánech města ani jeho městských firem, které o zavedení Lítačky rozhodly. Protože se na nás obrací spousta lidí s dotazy na konkrétní detaily...