Představitelé Prahy a Vídně podepsali dohodu o vzájemné spolupráci

17. 06. 2021
Představitelé Prahy a Vídně podepsali dohodu o vzájemné spolupráci

Dlouholeté neformální partnerství nyní stvrdili primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib a starosta Vídně Michael Ludwig oficiální smlouvou o spolupráci mezi oběma městy, která má platnost příštích pět let. Slavnostní akt se uskutečnil ve středu 16. června 2021 na radnici v rakouské metropoli. Obě strany se dohodly na součinnosti mimo jiné v oblasti dopravy, městského plánování, digitalizace, bytové politiky nebo ochrany památek.

Pětiletá dohoda vychází nejen z dlouholetých přátelských vztahů a společné historie ve středoevropském regionu, ale především z předešlých dílčích výměn a konkrétních spoluprací mezi oběma metropolemi, které se tak nyní mohou dále rozvíjet.

„Praha si zaslouží kvalitní partnery, které našemu městu mají co nabídnout. Naše vztahy s Vídní byly vždy nadstandardní. Neustále rozvíjíme a posilujeme výměnu vzájemných zkušeností a know-how, inspirujeme se například v oblastech digitalizace, chytrých technologií, mobility, péče o zeleň nebo v řešení problematiky dostupného bydlení housing first,” řekl primátor Zdeněk Hřib.

Podle znění smlouvy si města budou vzájemně vyměňovat své zkušenosti v oblastech, jako je například financování strategických investic, konkrétně se má jednat o výstavbu nové infrastruktury a bytů, dále financování veřejné dopravy, zacházení s biologickým odpadem a kaly, plánování dopravy, elektromobilita, různé způsoby využití městských pozemků nebo digitalizace správy.

Smlouva pamatuje i na důležitá témata týkající se zacházení se zelenými plochami a jejich údržby, zásobování energiemi, krizového managementu a bezpečnosti, bytové politiky, ochrany památek a kulturního dědictví, sportu a mládeže, fungování kultury ve veřejném prostoru a správy kulturních zařízení nebo sociální oblasti.

„Vídeň se stala cílem mé první letošní služební cesty do zahraničí v důsledku dlouhotrvajících pandemických opatření. Vnímám to jako příslib postupného návratu k normálnímu způsobu života. Při té příležitosti jsem samozřejmě pozval obyvatele Vídně k nám do Prahy. Jsem přesvědčený, že obnovený pražský kulturní program si dokáže mezi Vídeňáky najít četné příznivce,” dodal primátor Zdeněk Hřib.

V jednotlivých otázkách budou spolupracovat odborníci z příslušných odborů obou měst a městských institucí. Možné budou i předem dojednané návštěvy mezi nimi. Praha odsouhlasila formální partnerství už v únoru 2020, kvůli následné pandemii koronaviru se ale samotný akt podepisování smluv uskutečnil teprve teď.

Vídeňský starosta Michael Ludwig při slavnostním podpisu smlouvy označil obě hlavní města za důležitá univerzitní centra a motory hospodářství, inovací a demokracie ve svých zemích. Spolupráce Prahy a Vídně se podle něj bude soustředit na udržitelnou budoucnost, ekologii a městský rozvoj s vyváženým mixem pro bydlení, práci i hospodářství. „Dohoda se orientuje na cíle udržitelného rozvoje OSN,“ doplnil starosta Michael Ludwig a zároveň vyzdvihl účast Prahy na Paktu svobodných měst, kde česká metropole spolupracuje s Bratislavou, Budapeští a Varšavou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články