Praha poskytne ukrajinským městům naftová topidla, elektrocentrály a zdravotnický materiál

Praha poskytne ukrajinským městům naftová topidla, elektrocentrály a zdravotnický materiál

Pražští zastupitelé na čtvrtečním jednání schválili dar ukrajinským městům Kyjev a Mykolajiv v podobě topidel a elektrocentrál. Dále Praha poskytne Centru veřejného zdraví při Ministerstvu zdravotnictví Ukrajiny zdravotnický materiál, zejména osobní ochranné prostředky a komplementární materiál.

626 kusů naftových topidel a 18 kusů elektrocentrál, které byly pořízeny pro účely řešení mimořádných událostí a jsou vedeny v majetku příspěvkové organizace Správy služeb hl. m. Prahy s hodnotou 15 milionů korun. Hlavní město jedná se zástupci měst, kde se upřesňuje konečné rozdělení daru. Jelikož jde o 350 europalet, řeší se nyní způsob přepravy přes neziskovou organizaci nebo zajištění dopravy ze strany obdarovávaných měst.

Další nově schválenou pomocí je zdravotnický materiál pro Centrum veřejného zdraví při Ministerstvu zdravotnictví Ukrajiny. Příjemce byl vybrán po konzultaci s velvyslanectvím Ukrajiny, které tuto instituci doporučilo. Jedná se především o osobní ochranné prostředky a komplementární materiál v hodnotě téměř 23 milionů korun. Darování tohoto materiálu nijak neohrozí připravenost hlavního města Prahy a pomůže tam, kde je to dnes velmi třeba.

„Za Prahu se snažíme pomáhat tam, kde je to potřeba. Rusko na Ukrajině útočí na civilní infrastrukturu, což značně komplikuje život tamním obyvatelům. Chceme proto pomoci s okamžitou obnovou měst tak, aby lidé nebyli nuceni utíkat ze svých domovů. Souběžně s tím přecházíme od akutní pomoci ukrajinským rodinám, které přišly do Prahy, k dlouhodobé systematické pomoci,” říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Hlavní město Praha v reakci na ruskou invazi na Ukrajině už například v březnu schválilo poskytnutí vozidel neodkladné péče o zraněné lidi, která využívala Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, a 20 elektrocentrál. Na konci října také začal přesun celkem 20 tramvají a dvou autobusů do ukrajinských měst Charkov a Chmelnický.

Praha má novou dlouhodobou strategii pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a připravuje Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny. To zajistí lidem prchajícím před válkou řešení individuálních potřeb v oblastech, jako jsou například bydlení, zdraví, vzdělávání nebo ochrana dětí. Centrum začne fungovat již letos v prostorách Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině ve Vysočanech. Na jeho provozu se bude do velké míry podílet organizace UNICEF.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články