Hřib: Prioritou je zajištění financování stavby metra D, Praha si zaslouží vizi svého rozvoje s důrazem na současný životní styl obyvatel, aby se stala městem budoucnosti

10. 02. 2022
Hřib: Prioritou je zajištění financování stavby metra D, Praha si zaslouží vizi svého rozvoje s důrazem na současný životní styl obyvatel, aby se stala městem budoucnosti

Praha si zaslouží vize svého rozvoje s ohledem na současné trendy a životní styl obyvatel města, a to zejména v oblasti bydlení, životního prostředí, komunitního života, občanské vybavenosti i dopravy. Tento oprášený návrh další trasy metra, který se objevuje už od roku 1987 jako linka E, ale zatím nebyl projednaný v současné koalici, by mohl být dalším logickým krokem v budování města budoucnosti. Piráti jednoznačně podporují další rozšiřování městské hromadné dopravy, která je a nadále bude jedním z nejpreferovanějších způsobů pohybu po městě. Proto je teď prioritou zejména zajištění financování stavby metra D. Všude jinde v Evropě podobné projekty platí stát, jen Praha ho bude hradit ze svého.

Vedení okružní trasy další budoucí linky metra je samo o sobě otázkou. Odborníci by měli prověřit, jestli by nebylo vhodnější vést trasu dále od centra. Neměla by totiž kopírovat trasu připraveného tramvajového okruhu, který by měl být dokončen mnohem dříve s ohledem na délku povolovacích stavebních procesů metra.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články