Praha odsouhlasila směnu pozemků, která umožní výstavbu tramvajové trati i nové stanice metra D v Libuši

Praha odsouhlasila směnu pozemků, která umožní výstavbu tramvajové trati i nové stanice metra D v Libuši

Rada hl. m. Prahy v pondělí přijala návrh na majetkoprávní vypořádání v lokalitě Libuš a Kunratice mezi hlavním městem a celkem šesti vlastníky tamních pozemků, na kterém společně pracovalo hned několik týmů z Magistrátu hl. m. Prahy. Pozemky jsou nezbytně nutné pro výstavbu tramvajové trati Modřany – Libuš i plánovanou stanici metra na trase D. Nynější dohoda také zajistí, že by hlavní město mělo dokončit stavbu trati včas, a tudíž nepřijde o již přiznanou evropskou dotaci ve výši 305,4 milionu korun.

„Na nové stanici metra D vznikne v Libuši nové centrum. Proto jsme nedávno dokončili územní studii, která podrobně určuje, jak bude území v budoucnu vypadat. Smlouva o spolupráci mezi městem a vlastníky pozemků v lokalitě Libuš je důležitý krok. Zaručuje totiž výstavbu podle požadavků města, de facto vzniká „regulační plán“ dané lokality. Je to podrobný plán s vymahatelnými pravidly pro zástavbu tohoto území,“ říká 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

„V pondělí jsme schválili klíčovou směnu pozemků, které nám chyběly, abychom mohli postavit budoucí stanici metra D Libuš a také prodloužení tramvajové trati na Libuš. Díky tomu, že se směna uskutečnila, můžeme začít se stavbou tramvajové tratě na Libuš už za pár měsíců a čerpat evropskou dotaci ve výši více než tři sta milionů korun. Podpora dalšího rozvoje veřejné dopravy je pro mě prioritou stejně jako rozvoj města v některých dnes ne úplně utěšených lokalitách,“ připojuje se radní pro oblast majetku Jan Chabr.

„Díky směně pozemků budeme moci začít stavět tramvajovou trať Modřany – Libuš i budoucí stanici metra D. Zároveň díky včasně získaným pozemkům získáme i dotaci 305 milionů korun od Evropské unie z Operačního programu Doprava,“ uvádí náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Praha dlouhodobě jednala se šesti vlastníky o získání důležitých pozemků v katastrálním území Libuš a Kunratice. Obě strany se nakonec dohodly. Výsledkem je nynější přijetí tzv. Iniciální rámcové dohody a s tím přímo souvisejícího návrhu směny pozemků, čímž budou zajištěny poslední pozemky potřebné pro výstavbu tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš a zároveň město získá i pozemky nezbytné pro vznik budoucí stanice metra D Libuš. Naopak stávající vlastníci v rámci dohodnuté směny obdrží jiné pozemky v dané lokalitě.

Na stavbu tramvajové trati má Dopravní podnik hl. m. Prahy, který je investorem, schválené financování z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava ve formě dotace ve výši 305,4 milionu korun. Pro získání dotace je ale nezbytné, aby byla tramvajová trať dokončena a zároveň aby byl zahájen její provoz nejpozději do poloviny roku 2023. V případě, že by hlavní město potřebné pozemky v rámci nynější směny nezískalo, vážně by hrozilo, že výstavbu nestihne přijde o již přiznané dotace.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články