Praha získá pozemky klíčové pro budoucí stanici metra Nové Dvory a rozvoj jejího okolí

03. 07. 2022
Praha získá pozemky klíčové pro budoucí stanici metra Nové Dvory a rozvoj jejího okolí

Zastupitelstvo Prahy projednalo minulý týden dva návrhy řešení pozemků, které jsou důležité pro stavbu budoucí stanice metra D Nové Dvory a rozvoj okolí této stanice a dalších lokalit. Jedná se o pozemky dosud vlastněné Českou poštou, převážně v katastrálním území Lhotka, z nichž jednu část Praha získá úplatným nabytím a druhou část směnou a doplatkem.

“V obou případech jde totiž o klíčové pozemky pro hlavní město, dříve stát, ale i státní podniky prodávaly pozemky bez konzultace se samosprávami, což vedlo k tomu, že klíčové rozvojová území se dostala k soukromým investorům bez ohledu na budoucí potřeby rozvoje města. V případě Nových Dvorů zcelujeme území hlavního města a po vybudování stanice metra je zde plánovaná celá městská čtvrť, která díky scelenému vlastnictví bude právě plnit i onen veřejný zájem.”

Hlavní město koupí od České pošty tři pozemky o celkové výměře 5 278 m2 za celkovou cenu 114 950 000 Kč (včetně DPH). Tyto pozemky jsou v bezprostřední blízkosti budoucí stanice metra, jeden z výstupů je situován přímo na ně, dále budou využity pro bydlení a služby. V případě směny získá Praha pozemek, na němž bude stanice metra Nové Dvory, a další pozemky v Malešicích a Krči, na nichž jsou veřejné komunikace, a dále pozemek v blízkosti Parku přátelství Chodov, na němž se předpokládá rozvoj občanských služeb a vybavenosti. Podle znaleckých posudků je cena těchto pozemků 182 524 815,63 Kč (včetně DPH), pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy byly oceněny na 14 951 720 Kč (včetně DPH). Hlavní město doplatí České poště rozdíl ve výši 167 573 095,63 Kč (včetně DPH).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články