V Šeberově vyroste škola se 14 třídami. Rozhodli o tom pražští radní

15. 03. 2021
V Šeberově vyroste škola se 14 třídami. Rozhodli o tom pražští radní

Pražští radní v pondělí 15. března odsouhlasili investiční záměr na realizaci veřejné zakázky Základní škola Šeberov. Výstavbou základní školy a jejího zázemí, včetně tělocvičny a venkovního hřiště, bude zajištěna dostatečná kapacita základního vzdělání v městské části Praha-Šeberov. V letošním roce budou finanční prostředky použity na administraci výběrového řízení na zhotovitele a zahájení stavebních prací. Konkrétně se jedná o částku 50 milionů korun.

„Tato výstavba nové základní školy má zajistit kapacitu pro 14 kmenových tříd. Do budoucna se však počítá i s rozšířením na možných 27. V objektu jsou navrženy i odborné učebny, zázemí pro učitele, kuchyň s jídelnou, tělocvična a venkovní hřiště. Sportovní zázemí a multifunkční hala by měly sloužit také i široké veřejnosti ze spádové oblasti, kde takováto hala chybí. Většina plánovaných investičních projektů vzniká v okrajových částech Prahy, kam se stěhují rodiny a je jich tam nedostatek. Navyšování kapacity škol považuji za jednu z priorit našeho města,“ uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Škola je navrhována v lokalitě s předpokládaným demografickým růstem obyvatelstva ve spádové oblasti. Za spádovou oblast lze považovat i přilehlou část městské části Praha-Kunratice.

Realizace stavby a finanční plnění bude probíhat v letech 2021-2023. V roce 2022 se počítá s finančními prostředky kolem 186 milionů korun a roce 2023 je předpoklad vynaložit 187 milionů korun. Obě částky budou zapracovány do návrhu rozpočtů pro roky 2022 a 2023.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články