Školská komise Asociace krajů ČR chce udržet školy v chodu a s prezenční výukou. Radní Šimral za Prahu souhlasí

03. 11. 2021
Školská komise Asociace krajů ČR chce udržet školy v chodu a s prezenční výukou. Radní Šimral za Prahu souhlasí

Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a sport považuje za zásadní, aby byla ve školách a školských zařízeních udržena prezenční výuka. Apeluje proto na vládu ČR, aby zajistila opatření k naplnění tohoto cíle. Na pondělním mimořádném jednání se na tom, formou per rollam, shodla většina členů komise, včetně radního hl. m. Prahy pro oblast školství Víta Šimrala.

„V současné době na jednoho pozitivního žáka, kterého pošleme domů do karantény, vychází zhruba 17 žáků, kteří nejsou pozitivně testováni, ale zároveň domů do izolace jít musí. Proto společně s ministerstvem školství a se školskou komisí Asociace krajů prosazujeme takzvanou metodu „test to stay”, což znamená, že by všichni žáci, kteří jsou negativně testováni, zůstali ve třídě a testovali se každý den dále, avšak do karantény by šel pouze pozitivní žák. Tímto pravidelným testováním by se podařila podchytit případná pozitivita a nedošlo by ani k jejímu nárůstu,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Zástupci asociace jednotlivých krajů hovoří také s řediteli škol o dalším průběhu vyučování. Nejhorším scénářem je podle radního Víta Šimrala úplné uzavření škol, případně určitá forma hybridní výuky, což by znamenalo, že by například polovina kolektivu byla ve škole a druhá polovina by musela být připojena z domova on-line. Tato forma je ale velice náročná jak z hlediska rozvrhového, tak z hlediska personálního zabezpečení. Ne každá škola totiž dokáže takovou formu výuky v současné chvíli kapacitně zajistit.

Kromě otázky testování, zda se do budoucna bude plošně na školách testovat a jakou formou, se napříč kraji řešila i otázka karantén. „Chceme dosáhnout toho, abychom udrželi prezenční výuku u co nejvíce žáků a nemuselo to negativně ovlivnit chod celé třídy. Čísla nákazy stále rychle stoupají nejen Praze, ale plošně po celé republice, a my se bojíme toho, že přestože nebude vyhlášen oficiální lockdown nebo uzavírání škol, tak kvůli tomuto současnému nastavení karanténních opatření bude čím dál více žáků doma a fakticky se prezenční výuka nebude konat tak, jak bychom si přáli,“ doplňuje radní Šimral.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články