Koalice schválila superzakázku na odpad

22. 01. 2015
Koalice schválila superzakázku na odpad

Na třetím zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy schválila koalice obrovskou zakázku na svoz odpadu za 12,8 mld. Kč na dobu 10 let do roku 2025.

Přinášíme to nejdůležitější, co se na zasedání přihodilo:

  • Zastupitelstvo schválilo dotace v celkové výši přes 200 mil. Kč v operačním programu Praha – adaptibilita (většina peněz jde z Evropské unie). Z tohoto operačního programu jsou dotovány projekty různým sociálním skupinám od nevidomých po občany starší 50 let, kteří mají problémy s hledáním práce. Náklady na jednoho občana se u projektů pohybují řádově v míře 100 tis. Kč. Žadatelé však často požadují jako součást grantů nové notebooky a kancelářské balíky Microsoft Office. Jakub Michálek přivítal záměr pomoci sociálním skupinám. Zároveň ale doplnil, že by žadatelé měli místo balíků Microsoft Office, které budou stát cca milion korun, volně dostupný open-source software. Náměstek Petr Dolínek přislíbil, že se podnětem bude zabývat.
  • Pirátka Michaela Krausová vystoupila jako občanka a interpelovala náměstkyni prof. Kyslingerovou, aby byl splněn volební slib politických stran na zavedení participativního rozpočtu. Apelovala, aby byl participativní rozpočet začleněn do programového prohlášení Rady hl. m. Prahy.
  • Piráti upozorňovali na to, že jeden prodávaný pozemek měl neúplnou dokumentaci a byl prodáván za cenu nižší než podle cenové mapy. Jakub Michálek tedy přednesl pozměňovací návrh, aby byla cena zvýšena, ale tento návrh nebyl o hlas přijat. Původní návrh prošel, a tedy město přišlo o cca 100 000 Kč. Jde samozřejmě o relativně malé částky, ale smyslem našeho návrhu je, aby byly předkládány kvalitně zpracované návrhy na prodej majetku a město nepřicházelo o peníze.
  • Jakub Michálek interpeloval ředitelku magistrátu Martinu Devěrovou. Upozornil, že magistrát vede naprosto zbytečné spory s žadateli o informace. Citoval konkrétní rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, podle něhož Praha opakovaně platila pokuty 50 000 Kč. Vedle toho Praha vynakládá peníze na advokáty, aby se mohla soudit s žadateli o informace. První takový soud o informace o odměnách už Praha prohrála, a tak se Jakub logicky snažil zjistit, kdo za to ponese majetkovou odpovědost. Odpověď bude doručena písemně.
  • Rada hl. m. Prahy navrhla schválit odůvodnění zakázky na svoz odpadu ve výši 13 mld. korun. Pochopitelně chceme, aby odpadové hospodářství v Praze fungovalo, ale není kvůli tomu třeba více různých věcí slučovat do jedné zakázky a vytvářet na trhu umělý monopol. Ondřej Profant přednesl společně vytvořený návrh klubu Pirátů, aby zastupitelstvo konstatovalo, že nebyly zváženy alternativy (např. rozdělení na městské části) a uložilo Radě nové zpracování výběrového řízení. Tento návrh podpořily i ostatní opoziční politické strany.
  • Na předsedu kontrolního výboru kandidoval Mikuláš Ferjenčík. Mikuláš mj. čelil žalobě společnosti Marbes, kterou kritizoval kvůli tomu, že za peníze Prahy vyvíjela software prodávaný po celé republice. Má tedy skvělou kvalifikaci zastupovat Piráty v kontrolním výboru. Když Mikulášova kandidatura neprošla, rozhodl se zastupitelský klub podpořit při výběru mezi kandidátem ODS Filipem Humplíkem raději Tomáše Hudečka z TOP09. Naším cílem není získávat dobře placené pozice, ale aby byl kontrolní výbor konečně obsazen a začal fungovat. Kontrolní výbor však již potřetí nebyl zvolen.

Zastupitelé také poprvé postupovali podle nově přijaté metodiky, takže vše probíhalo bez chaosu a návrhy byly připraveny včas. Členové strany a veřejnost měli také možnost se vyjádřit k tiskům a stanoviskům Pirátů již předem, protože rozpis programu zasedání byl zveřejněn na webu. Byl také projednán na poradě zastupitelů. Porady zastupitelů se budou do budoucna konat i nadále vždy v úterý před zastupitelstvem od 18.00 hodin v Pirátském centru.

Materiály na zasedání 22. 11. 2015

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články