Piráti, TOP 09 a ODS iniciovali mimořádné zastupitelstvo

25. 08. 2016
Piráti, TOP 09 a ODS iniciovali mimořádné zastupitelstvo

Klub Pirátů, TOP 09 a ODS ve čtvrtek 25. srpna vyvolal mimořádné zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy. Hlavní důvod, proč se Piráti k této iniciativě připojili, je, že Rada hlavního města Prahy dlouhodobě nedodržuje usnesení zastupitelstva a neplní uložené úkoly. Většinu těchto úkolů jí přitom uložilo současné zastupitelstvo a byly tedy přijaty i hlasy koalice.

Předmětem mimořádného zasedání budou pro Prahu zásadní témata, a to stavba metra D, silniční okruh kolem Prahy, projekt Lítačka, pravidla pro obsazování dozorčích rad a představenstev městských společností a dostavba Výstaviště Holešovice. Piráti podporují všechna usnesení, která v této věci opoziční kluby společně předkládají.

„Praxe, kdy si stávající koalice kupuje zastupitele výměnou za trafiky v městských firmách, musí skončit. Koalice nám už půl roku slibuje řešení této ostudy, ale nestalo se vůbec nic. Proto jsme se rozhodli na problém upozornit razantněnjším způsobem. Každý jednotlivý trafikant této koalice město stojí víc peněz než jedno zasedání zastupitelstva,“ říká Jakub Michálek, předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Piráti prosazují dostavbu dálničního obchvatu Prahy, proto podporují usnesení, které k této dostavbě směřuje a vítají příslib zohlednění oprávněných zájmů dotčených obyvatel města. Stejně tak považujeme stavbu metra D za klíčový infrastrukturní projekt a průtahy v této stavbě považujeme za selhání koalice. Z předložených dokumentů se zdá, že provoz Lítačky je jen nepatrně levnější než provoz Opencard. Vzhledem k předražení Opencard to nepovažujeme za dostatečné. Piráti podporují i dostavbu Výstaviště Holešovice se zachováním současného charakteru.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články