Praha startuje druhý ročník inovačního maratonu #NakopniPrahu

10. 12. 2020
Praha startuje druhý ročník inovačního maratonu #NakopniPrahu

Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib spustil druhý ročník Pražského inovačního maratonu, který má za cíl zlepšit život občanů v metropoli. Soutěž nápadů v oblasti městského „hackingu“ je určena všem, kteří během následujících čtyř měsíců představí řešení některé z pražských výzev. Nejlepší projekty budou finančně oceněny a získají pomoc s realizací nápadu. Projekt #NakopniPrahu se inspiruje moderními inovačními postupy, které uplatňují světové metropole i soukromé společnosti.

Cílem Pražského inovačního maratonu je vymyslet a rozvinout projekty, které pomocí technologií nebo inovativních řešení zlepší život Pražanů, a mohou se rychle zrealizovat. Projekt je inspirován konceptem tzv. hackathonů, kde mladí inovátoři během jednoho až dvou dnů vyvinou aplikaci nebo naleznou inovativním řešení problému. Městské inovace vyžadují často komplexní a relativně náročná řešení, proto naše akce potrvá 4 měsíce. Během nich budou přihlášené týmy pod vedením mentorů pracovat na prototypu svého řešení či služby pro město. Přihlásit se mohou 2 až 5 členné týmy, které si zvolí jednu z tematických výzev uvedených níže.

„Druhý ročník projektu #NakopniPrahu navazuje na loňskou úspěšnou akci, do které se nám přihlásilo 42 týmů. Vyhrál projekt Superhero Senior, který podporuje sociální vazby a intelektuální činnost seniorů,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. „Výzvy letošního ročníku reagují na aktuální situaci v hlavním městě, jako je zdraví obyvatel, doprava či turistika. Věříme, že podobně jako loni se nám přihlásí zajímavé projekty, které konkrétním způsobem přispějí k zlepšení kvality života Pražanů,“ dodává primátor Zdeněk Hřib.

I městská společnost OICT se této jedinečné akce opět účastní. „Rok 2020 s sebou přinesl celou řadu výzev spojených zejména s epidemií. Osobně jsem velice zvědav, zda a jakým způsobem se tato nová situace promítne i do projektů, které se letošního ročníku účastní. V každém případě jsme připraveni ty nejúspěšnější projekty ve spolupráci s hlavním městem Prahou dále rozvíjet,“ dodává Matej Šandor, místopředseda představenstva OICT, který se jako mentor a porotce Nakopni Prahu účastnil.

Výzvy pro inovátory:

  • Zdraví – projekty, které mají zlepšit zdravotnictví nebo urgentní medicínu na území hlavního města Prahy.
  • Životní prostředí – řešení, jak pečovat o městskou zeleň, jak efektivně nakládat s tzv. šedou vodou, komunitní pěstování potravin nebo jak využít zeleň pro posílení duševního zdraví obyvatel naší metropole.
  • Energetika – projekty, které sníží energetickou náročnost budov v hlavním městě, optimalizují jejich energetické křivky či pomohou ušetřit energii v městských budovách, jako jsou úřady nebo školy.
  • Bezpečnost/doprava – chytré aplikace, které pomohou zlepšit dopravní situaci v Praze, jako například hlášení dopravních přestupků strážníkům Městské policie, chytré semafory, zjednodušení parkovacích zón apod.
  • Komunity – projekty, které vytváří a posilují sousedské a komunitní vztahy.
  • Udržitelný turismus/kultura – řešení, která pomohou s aktuální situací v pohostinství, hotelnictví nebo v kultuře, koncepty pro virtuální turistiku nebo pro nové digitální umělecké formy.
  • Vzdělávání/školství – projekty, které pomohou učitelům a žákům s online výukou, jako např. monitoring, vyhodnocování výuky apod.
  • Data – řešení navrhující městu využití obrovských dat, které generuje.

Zájemci o účast v Pražském inovačním maratonu mohou své projekty přihlašovat do konce ledna 2020.

Nalejvárna a networking, během níž se účastníci sejdou v pražském CAMPu s mentory z magistrátu a dalšími odborníky se uskuteční 12. února.

Vybrané týmy představí své nápady 9. dubna na semifinále. Poté budou za pomoci mentorů a odborníků pracovat na prototypu řešení, které odprezentují 21. května na slavnostním finále. Vítězná řešení získají finanční podporu v celkové výši 100 000 Kč a pomoc s realizací vzniklého nápadu.

Podrobné informace a časový harmonogram soutěže naleznete na www.nakopniprahu.cz.

O projektu #NakopniPrahu

Pražský inovační maraton Vol. II #NakopniPrahu je veřejná soutěž pro týmy inovátorů, jejichž úkolem je vymyslet a v detailu rozpracovat návrh řešení vybraných osmi výzev pro zlepšení života v Praze. Maraton byl zahájen 30. listopadu 2020 a vyhlášení vítězných projektů určených k realizaci se uskuteční v květnu 2021. Pořadatelé maratonu, kterými jsou Magistrát hlavního města Prahy a Operátor ICT a. s., organizací pověřili společnost Insane Business Ideas s.r.o.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....