Analýza smlouvy na SMS jízdenky: Praha má právo jednat o slevě

23. 04. 2015
Analýza smlouvy na SMS jízdenky: Praha má právo jednat o slevě

Poslední týden se věnuji kauze SMS jízdenek. Mimo jiné jsem se zaměřil na analýzu platné smlouvy, která je dost problematická.

Smlouva má v sobě následující špeky:

  • Exkluzivita a smluvní pokuta. Erika, a.s., má úplnou exkluzivitu, tj. že dopravní podnik ani hl. m. Praha nesmí uzavřít smlouvu na jízdenky s použitím mobilního telefonu s žádnou jinou společností, ani se nesmí podílet na vývoji jiného řešení. Pokud by toto ustanovení porušily, musí podle bodu zaplatit smluvní pokutu ve výši ušlého zisku společnosti Erika, a.s. V důsledku tohoto ujednání je smlouva prakticky nevypověditelná (jak jsme ukázali ve srovnání, exkluzivita rozhodně není pravidlo).
  • Marže jde z rozpočtu dopravního podniku. Dopravní podnik musí zajistit, že cena elektronické jízdenky nepřesáhne ani s případnou přirážkou o více než 5 % papírovou jízdenku. Ve výsledku je tedy SMS jízdenka a papírová jízdenka pro cestujícího stejně drahá, ačkoliv dopravní podnik dostává z SMS jízdenky jen 76 % a celkem cca 100 mil. ročně musí odvést společnosti Erika, a.s. Cestující, který si koupí SMS jízdenku tak na dopravu přispívá podstatně méně než cestující s papírovou jízdenkou a více přispívá společnosti Erika, a.s.
  • Nezákonné utajování smlouvy. Dopravní musí podnik zachovávat mlčenlivost o podmínkách smlouvy, jejichž zveřejnění by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobré pověsti druhé smluvní strany. Porušení povinnosti zakládá podle bodu 14.8 povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 tis. Kč. Toto ujednání je ovšem neplatné, protože dopravní podniky mají jako veřejné instituce povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle tohoto zákona zejména nesmí být utajováno, kolik peněz obdrží dodavatel za poskytované služby. Ostatně i dopravní podnik sám již nové dodatky smlouvy zveřejnil v internetovém seznamu smluv.

Pod smlouvou je podepsaný tehdejší ředitel dopravního podniku Martin Dvořák, který ji sám označil za problematickou. Smlouva byla podepsána ze éry primátora Pavla Béma.

Smlouva ale obsahuje i klauzule, které jsou pro Prahu příznivé:

  • Právo Prahy žádat slevu podle tržních podmínek. Smluvní strany jsou povinny na výzvu jedné z nich zahájit jednání o úpravě ceny za služby, aby v nich byl zohledněn vývoj na trhu a výše plateb mobilním operátorům. Praha tuto možnost dosud nevyužila, a tak nadále platí nepřiměřeně vysokou marži 24 %.
  • Forenzní audit. Erika, a.s., musí strpět provedení forenzního auditu ze strany hl. m. Prahy. Forenzní audit se zabývá tím, zda Erika, a.s., odvádí všechny tržby dopravnímu podniku a zda je systém nastaven správně. Podle informací z dopravního podniku dosud nebyl forenzní audit předpokládaný smlouvou proveden.
  • Automatické prodloužení smlouvy. Účinnost smlouvy se prodlužuje o dalších 5 let do roku 2023, pokud ani jedna smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně, že nemá zájem na prodloužení smlouvy o dalších 5 let. Tohle je docela posun, protože do schválení dodatku č. 7 platilo, že smlouva se prodlouží o 10 let, když to bude chtít jen jedna strana.

Zjevně jde o dalšího kostlivce z éry Pavla Béma, ale kvůli tomu město rozhodně nesmí rezignovat na snahu problém řešit. V minulosti se Praze opakovaně podařilo zlepšit smluvní podmínky a je na čase pokusit se o to i nyní. Praha má celou řadu nástrojů, jak dodavatele dotlačit k cenám, které budou pro náš dopravní podnik příznivější.

Jak je výše uvedeno, smlouva mezi Prahou a společností Erika a.s. předvídá, že v případě změněné situace na trhu budou obě strany jednat o změně smluvních podmínek. Vzhledem k výši marží v ostatních krajských městech, které se zpravidla pohybují od 10 do 20 %, je zjevné, že přišel čas pustit se do dalšího kola jednání. Spíše než audit výhodnosti smlouvy, která je naprosto očividně nevýhodná, je třeba urychleně začít jednat o snížení ceny.

Praha vedle toho může sama zvýšit cenu SMS jízdenky až o 5 %, aby část nákladů na provoz služby nesli pasažéři. Dá se očekávat, že toto opatření sníží celkový objem prodávaných SMS jízdenek (lidé si raději koupí jízdenky v automatu) a ztráta dopravního podniku z předraženého způsobu distribuce klesne. Praha by za současných okolností neměla službu SMS jízdenek dotovat na úkor rozpočtu dopravního podniku.

V neposlední řadě je třeba informovat společnost Erika a.s., že dopravní podnik nemá zájem o pokračování smlouvy po roce 2018, kdy stávající smlouva vyprší, a vypsat otevřené výběrové řízení na nové dodavatele.

SMS jízdenky jsou užitečná služba a je dobře, že je dopravní podnik umožnuje používat, ovšem stávající smluvní podmínky jsou tristní. Podle našich zjištění Praha přichází minimálně o 40 milionů korun ročně. Vzhledem k desetiletému trvání smlouvy se ztráty Prahy na systému SMS jízdenek nebezpečně přibližují ztrátám v kauze Opencard.


Doporučení Pirátů k SMS jízdenkám

Piráti doporučují Radě hl. m. Prahy, aby

  1. iniciovala v souladu s čl. 7.7 smlouvy jednání se společností Erika, a.s., za cílem snížení nepřiměřeně vysoké marže u SMS jízdenek (marže patří mezi největší v republice),
  2. zvýšila cenu SMS jízdenek na maximální možnou podle bodu 10.1 d) smlouvy, tj. o 5 % vyšší než cena standardní jízdenky (cca o 2 Kč), nebot podle současné smlouvy jde nepřiměřená marže Eriky z prostředků dopravního podniku a není narozdíl od ostatních měst v Ceské republice zohledněna v ceně jízdenky,
  3. oznámila společnosti Erika, a.s., že hlavní město Praha nesouhlasí s prodloužením smlouvy o dalších 5 let (jinak bude smlouva podle bodu 11.3 automaticky prodloužena),
  4. prostřednictvím svých zástupců v dozorčí radě dopravního podniku iniciovala přípravu zcela otevřeného výběrového řízení na nové dodavatele SMS jízdenek, kteří začnou fungovat po skončení smlouvy v roce 2018, přičemž v zadání bude jasně uvedeno, že není možná exkluzivita (poskytování jediným dodavatelem) a náklady služby nese kupující.

Přílohy:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha na SMS jízdenkách tratí 40 milionů ročně
23.04.2015

Praha na SMS jízdenkách tratí 40 milionů ročně

Zastupitelský klub Pirátů se zaměřil na analýzu smluvních vztahů se společností Erika a.s., která Praze dodává SMS jízdenky. Piráti se obrátili na dopravní podniky v krajských městech, aby porovnali podmínky, za kterých fungují SMS jízdenky...