České Budějovice poskytly Pirátům smlouvu na SMS jízdenky

22. 06. 2015
České Budějovice poskytly Pirátům smlouvu na SMS jízdenky

Pomocí žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme získali již téměř poslední smlouvu na SMS jízdenky, a to tentokrát z Českých Budějovic. Proč téměř poslední? Protože před časem nám odmítl část smlouvy vydat Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, s odůvodněním, že se jedná o ochranu obchodního tajemství.

Během dubna jsme připravili rozsáhlý přehled na téma SMS jízdenek v českých krajských městech. Porovnávali jsme smluvní podmínky všude, kde to šlo, abychom zjistili, kde jsou pro města méně a kde více výhodné.

Zajímavým závěrem z celého procesu studia textů jednotlivých smluv je fakt, že čím je smlouva pro město nevýhodnější, tím více si ji dopravní podnik střeží. V případě Liberce nám smlouva po několika kolečkách žádostí, odvolání a stížností nakonec částečně poskytnuta byla. Jenže pouhá její část. Dopravní podnik i nadále tvrdí, že kontrakt obsahuje informace týkající se obchodního tajemství a že jej poskytne jen při “slibu odškodnění”, nebo nějaké specifické podmínce. Jak je tomu ale v případě Českých Budějovic?

Dopravní podnik České Budějovice jsme prostřednictvím infožádosti kontaktovali již 25. 3. 2015. Byli jsme vyzvání, abychom svojí žádost upřesnili, což jsme učinili. Přes to přeze všechno však v Českých Budějovicích i nadále tvrdili, že je naše žádost vágní, nesrozumitelná a nejasná. Dne 4. května poté dopravní podnik zaslal svojí odpověď, kde nakonec naší žádost o danou smlouvu částečně odmítl. A to paradoxně i přesto, že nás požádal o úhradu spojenou s poskytnutím informací. Samozřejmě že jsme se nevzdali a bojovali dál. Dne 11. 6., v nejzazší možný den pro poskytnutí odpovědi, nakonec Dopravní podnik uznal, že nám smlouvy musí vydat a poskytl je.

Co se ukázalo? Dopravní podnik Českých Budějovic se zavázal k exkluzivitě zpracování služby. Nikdo jiný, než dodavatelská firma, tak dopravnímu podniku SMS jízdenky zajistit nemůže. Marže z SMS jízdenek mají paradoxně sestupnou tendenci; v roce 2011 platil Dopravní podnik společnosti Erika a.s. ještě 23,4 % z ceny jízdenky. Tento podíl však neustále klesá. Od 1. 1. 2014 je to již 18 %, což je krok příznivým směrem. Do budocna proto doufáme, že další službou, kterou zavede budějovický dopravní podnik, bude také poskytování informací v podstatně kratších termínech a bez zbytečných překážek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha na SMS jízdenkách tratí 40 milionů ročně
23.04.2015

Praha na SMS jízdenkách tratí 40 milionů ročně

Zastupitelský klub Pirátů se zaměřil na analýzu smluvních vztahů se společností Erika a.s., která Praze dodává SMS jízdenky. Piráti se obrátili na dopravní podniky v krajských městech, aby porovnali podmínky, za kterých fungují SMS jízdenky...