Jak vydolovat smlouvu z dopravního podniku třeba v Liberci?

23. 04. 2015
Jak vydolovat smlouvu z dopravního podniku třeba v Liberci?

Piráti v Praze nejsou v koalici, takže nemůžeme jen tak z plezíru zadávat zakázky na analýzy konzultačním firmám, musíme si poradit sami. Sice nemáme finanční zázemí, jako má Praha, ale rozhodně nejsme ponecháni na pospas konkurenci. Máme vynikajícího asistenta Jana Loužka a samotní členové klubu Pirátů jsou uvolněni Pirátskou stranou, aby se mohli věnovat činnosti zastupitele naplno.

V závěru března se zastupitelský klub Pirátů rozhodl provést průzkum na téma SMS jízdenek dopravních podniků v krajských městech České republiky. Výsledkem je souhrnný dokument porovnávající ceny a marže, které jednotlivé dopravní podniky v krajských městech platí soukromým subjektům za službu SMS jízdenek. Důvodem bylo to, že dopravní podnik hlavního města Prahy začal vyjednávat dodatek smlouvy se společností Erika a.s., přičemž ze zpráv v médiích vyplynulo, že stávající smlouva je dost možná nevýhodná. Rozhodli jsme se to prověřit.

Piráti částečně vycházeli ze studie spolku Naši Politici, která byla vydána v roce 2013. Jedná se o jeden z mála dokumentů, který se kauze jízdenek podrobně věnuje, je však již téměř dva roky starý. Pomocí Zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) se proto zastupitelé pokusili získat aktuálnější informace. Přesněji smlouvy, které jednotlivé dopravní podniky uzavřely s příslušnými soukromými subjekty a porovnat je s Prahou. V případě většiny krajských měst byl tento postup víceméně bezproblémový. Výjimkou byl ale právě Liberec.

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce ve své první odpovědi, kterou poskytl Zastupitelskému klubu Pirátů tvrdil, že žádný smluvní vztah se společnostmi Erika, resp. Crowsnest neexistoval a neexistuje. Rychlý pohled na webové stránky DPMLJ však prokázal opak. Proto požádali Piráti DPMLJ o vysvětlení, proč uvedl dopravní podnik neplatné informace. V druhé odpovědi byl smluvní vztah paradoxně již přiznán, nicméně žádané smlouvy poskytnuty nebyly - s odůvodněním, že obsahují prvky obchodního tajemství. Následně se pirátští zastupitelé odvolali podle § 16 odst. 1. Zákona o svobodném přístupu k informacím odvolali. Situaci následně v Liberci mimořádně diskutovalo představenstvo DPMLJ. Zkonstatovalo, že smlouvu nemůže poskytnout s odůvodněním, že kdyby tak bylo učiněno, musel by poskytovateli SMS jízdenek zaplatit pokutu ve výši 200 000 Kč. Njaké informace však zástupce DPMLJ pirátským zastupitelům telefonicky poskytl.

Poté jsme médiím rozeslali tiskovou zprávu a podklady získané napříč městy: Zpráva zde

Neuplynulo mnoho času od chvíle, co Piráti vydali výše zmíněný shrnující text na téma SMS jízdenek v jednotlivých krajských městech (s uvedením Liberce jako města, které informace neposkytlo viz) a i liberecký dopravní podnik se rozhodl nakonec svojí smlouvu Pirátům poskytnout. Aby však dostál svým starším smluvním ujednáním (které jsou ovšem ze zákona neplatná) se společnostmi Erika a Direct Pay, rozhodl se některé informace ve smlouvě začernit… nebo spíše zaoranžit. Podívejte se koneckonců sami.

Po obtížných peripetiích se nakonec pražským pirátským zastupitelům podařilo získat smlouvu, kterou liberecký dopravní podnik uzavřel se společností Erika. Přesněji jen její části. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce platí 20,3 % z ceny SMS jízdenky poskytovateli. Dražší je služba už jen v Praze.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha na SMS jízdenkách tratí 40 milionů ročně
23.04.2015

Praha na SMS jízdenkách tratí 40 milionů ročně

Zastupitelský klub Pirátů se zaměřil na analýzu smluvních vztahů se společností Erika a.s., která Praze dodává SMS jízdenky. Piráti se obrátili na dopravní podniky v krajských městech, aby porovnali podmínky, za kterých fungují SMS jízdenky...