Nechceme další Opencard: Smart cities v Praze podle Pirátů

05. 06. 2017
Nechceme další Opencard: Smart cities v Praze podle Pirátů

Motto: “Cílem Pirátů není utratit co nejvíce peněz za nové technologie, ale chytře zlepšovat fungování města.”

Piráti podporují zavádění technologií, které řeší reálné problémy. Cílem stávajícího vedení města ale bohužel není něco opravit, ale mít na tričku napsáno, že jsou Smart. Kvalita tohoto materiálu není na úrovni strategie, ale spíš obchodního prospektu. Konkrétně jde o rozdělení cca 600 milionů korun. Obáváme se, že cílem konzultačních firem je vylákat z městského rozpočtu co nejvíce peněz. Opencard byla také plná krásných slibů, ale nereálná a neživotná. Shodou okolností rešerši zpracovala opět firma Deloitte, která měla v kauze Opencard za Pavla Béma podíl na 31 milionové zakázce.

„Město zde slibuje technologické eldorádo, když jeho vedení neřeší ani tak základní problémy jako je vlastní web, eskalátor v metru při cestě na letiště, signál pro volání a internet v metru a možnost používat nové platformy pro taxislužbu,“ říká Jakub Michálek, předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Problémy, které je potřeba adresovat

Úřad v pravěku

 • Webový portál města: Podklady pro zasedání výborů a zastupitelstva nelze i přes mnohá upomenutí přímo odkazovat.
 • Oběh dokumentů: Namísto dokumentů obíhají lidé. A to většinou občané – tedy klienti města. To se musí změnit. Úřad musí být schopen předávat si dokumenty interně elektronicky.
 • Spolupráce institucí: Levá ruka neví co dělá pravá. Jednotlivé instituce neumí spolupracovat.
 • Podklady pro výbory se posílají přes Leteckou poštu, Uložto a Google dokumenty. Přitom má město datové centrum za stamiliony.
 • Chybějící evidence, např majetku: Město nemá přehled komu a za kolik pronajímá své nemovitosti. Tak dochází k tomu, že soudci žijí v městkých bytech za sociální nájmy.
 • Nové poplatkomaty, které neberou kartu: Ve Škodově paláci jsou automaty na správní poplatky, které byly koupené v roce 2017 a nepříjimají platební karty.

Hloupé město

 • Signál v metru: Mobilní signál ve většině pražského metra není. Ve stanicích jsou pouze pomalé datové přenosy Edge. Signál je jen na novém úseku metra A.
 • Nezabezpečená komunikace v síti Tetra integrovaného záchraného systému. Teroristé a útočníci mohou odposlouchávat policejní komunikaci. Přes urgence Pirátů stále nevyřešeno.
 • Sčítání cestujících v MHD: Cestující sčítáme ručně, přitom mobilní operátoři mají velmi přesná data (včetně kompletního pohybu – tedy důležitých přestupů).
 • Neschopnost stanovit rozumná pravidla pro taxislužbu/Uber: I když se cestující s řidičem písemně dohodne na stanovené ceně za jízdu, tak je vyžadován taxametr.
 • Předzahrádky: Když chce mít provozovatel restaurace předzahrádku, musí několik měsíců pobíhat po úřadech. A pak třeba zjistí, že městská část a památkáři mají stanoviska, která se navzájem vylučují, a předzahrádku tedy mít stejně nemůže.
 • Neřešení Air BNB: Jediným reálným řešením je urychleně dopracovat studie velkých rozvojových území a zahájit výstavbu. Vedle toho by měly být i daňové změny tak, aby byly řádně zdaněny a byty v centru nebyly kupovány pouze jako investice, ale aby se v nich reálně bydlelo (částečný přesun daňového břemena z práce na kapitál).
 • Přístupnost Hlavního nádraží a Vršovického nádraží z druhé strany a další problémy tohoto typu: Nádraží nejsou dobře průchozí pro peší, popřípadě cyklisty. Jedná se o velká prostranství přístupná jen z jedné strany, což zbytečně rozděluje město.
 • Vysoká energetická náročnost budov: Budovy ve vlastnictví magistrátu jsou ve špatném stavu (nejspíše i díky chybějící evidenci).

Přístup města

Stávající vedení města chápe Smart cities jako utrácení peněz za nové technologie. Nijak nedrží dlouhodobou udržitelnost projektů, stávající naprosto nedostatečné fungování úřadu a především propojení městských institucí neřeší a v neposlední řadě nemá měřitelné cíle, kterých by chtělo prostřednictvím nasazování moderních technologií dosáhnout.

Řešení podle Pirátů

Řešit primárně problémy města a úřadu, cíle nemohou být stanoveny jako utracení balíku peněz.

Cíle nasazování Smart cities podle Pirátů:

 • Optimalizace provozu pražské MHD (P+R)
 • Odstranění největších absurdit v komunikaci města s občany a městských institucí mezi sebou
 • Snižování finanční a energetické náročnosti provozu města
 • Schopnost reagovat na nové trendy – taxislužby přes aplikaci, AirBNB atp.

Na co navázat, co už dnes dělá město dobře

 • Opendata: Data jsou nová ropa a veřejná správa jich produkuje a spravuje velké množství. Jedná se o trend, který napomáhá ekonomice i transparentnosti města.
 • EPC: Zefektivnění energetické náročnosti budov s využítím soukromých peněz je jistě velmi pozitivní trend. Město by ho i nadále mělo využívat.
 • Pítka: Instalace pítek, aby byl v parných letních dnech přístup k pitné vodě. Město tento projekt připravuje, ale realizace počítá s prosincem.

Závěr

Smart City podle Pirátů znamená uživatelsky vstřícné město, které chytře řeší problémy. Chytrost těchto řešení se neměří utracenými miliony, ale splněním konkrétních cílů. Například zjednodušením přístupnosti úřadů města občanům, nebo třeba optimalizací provozu MHD. Projekty typu chytré lavičky s LCD reklamou a informacemi o počasí si prosím instalujte u sebe na zahrádce a za své peníze.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články