Earth Day Talk: Představitelé Tchaj-wanu, odborných institucí a Prahy se sešli u kulatého stolu k tématu překonávání klimatických výzev

Earth Day Talk: Představitelé Tchaj-wanu, odborných institucí a Prahy se sešli u kulatého stolu k tématu překonávání klimatických výzev

Hlavní město ve spolupráci s Tchaj-pejskou hospodářskou a kulturní kanceláří a tchaj-wanským ministerstvem zahraničí uspořádalo kulatý stůl na téma cirkulární ekonomiky a překonávání klimatických výzev. Praha i Tchaj-wan právě v těchto oblastech uskutečňují řadu inovativních i ambiciózních projektů a opatření. U příležitosti blížícího se Dne Země proto obě strany prodiskutovaly své klimatické závazky a strategie na podporu cirkulární ekonomiky. V rámci této události, na které vystoupili čeští i zahraniční odborníci a představitelé samosprávy a státní správy, byl navázán vzájemný dialog s cílem dlouhodobé výměny odborného know-how, příkladů dobré praxe, efektivních opatření a hledání možností společných projektů.

„Praha není uzavřeným městem obehnaným zdí. V největším českém městě si uvědomujeme, že jsme neoddělitelnou součástí České republiky, Evropy a celého světa. Proto jsme přijali ambiciózní klimatický závazek, snažíme se jít příkladem i dalším městům a jednoznačně jsme se přihlásili k Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal). Spolupráce s Tchaj-wanem na projektech i sdílení know-how v oblasti cirkulární ekonomiky a klimatu je pro nás velmi inspirativní,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Změna klimatu už není jen otázkou samotného životního prostředí. Představuje jeden ze zásadních problémů, které určují naši dobu. Nestabilní klima vede k regionální nebo dokonce k mezinárodní nestabilitě. Změna klimatu je skutečně bezprecedentní hrozbou, kterou je třeba řešit s většími ambicemi a společným úsilím všech zúčastněných stran. To vede Tchaj-wan a Prahu ke spolupráci, na kterou se velmi těším,“ doplňuje Joseph Wu, ministr zahraničních věcí Tchaj-wanu.

„Dnešní kulatý stůl byl skvělou platformou k tomu, abychom si mohli navzájem vyměnit zkušenosti a sdílet osvědčené postupy při řešení výzev, s nimiž se denně potýká rychlý život ve městě. Zítra je Den Země, což je skvělá příležitost k tomu se pustit do práce, protože na planetě Zemi žijeme všichni společně. Vytvořili jsme platformu postavenou na aktivním dialogu a do budoucích projektů využijeme jak tchaj-wanské, tak i české odborné znalosti a technologie,“ připomíná pan Ke Liang-ruey, vedoucí ekonomického a kulturního úřadu v Tchaj-pej v Praze a zástupce Tchaj-wanu v České republice.

Hlavní město v roce 2019 přijalo klimatický závazek snížit do roku 2030 emise CO2 nejméně o 45 % (oproti hodnotám, které vykazovalo v roce 2010) a do roku 2050 se zavázalo dosáhnout uhlíkové neutrality. Proto vedení města zřídilo multidisciplinární komisi pro změnu klimatu, která zpracovala komplexní strategický dokument, který zahrnuje kromě opatření a nástrojů i konkrétní výzvy a příležitosti. Oběhové hospodářství patří neoddělitelně mezi pilíře této strategie směrem k udržitelnější budoucnosti.

„Čisté životní prostředí a zdravá příroda jsou dlouhodobé priority našeho vedení hlavního města Prahy. Proto jsme již před dvěma lety přijali klimatický závazek, což je soubor konkrétních kroků, které povedou k postupnému snižování emisí CO2 do roku 2050, kdy bychom měli dosáhnout uhlíkové neutrality. Jsem proto rád, že můžeme sdílet zkušenosti s takovou technologickou velmocí, jako je právě Tchaj-wan. Praha je v přístupu k životnímu prostředí lídr mezi všemi městy v České republice. Do velké míry tak suplujeme roli české vlády,“ vysvětluje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

„Praha podniká mílové kroky na cestě k cirkulární ekonomice. Naší vizí je město, kde jsou odpady měněny na zdroje. Ať už je řeč o výstavbě bioplynové stanice, kde bude končit potravinový odpad od obyvatel, či reuse pointech, kde lidé mají šanci předat věci k druhému životu, máme co světu ukázat. Ohlasy ze strany Tchaj-wanu na naši práci byly skvělé a těším se na další spolupráci,“ popisuje Vojtěch Vosecký, předseda pracovní skupiny pro cirkulární ekonomiku na Magistrátu hl. m. Prahy.

„V rámci partnerské spolupráce Prahy a Tchaj-wanu jsme uspořádali kulatý stůl k mezinárodnímu Dni Země s jasným tématem - zelené obnovy naší planety. Jsem nesmírně potěšen, že na akci dorazil jako jeden z řečníků tchaj-wanský velvyslanec a promluvil na ní i tchaj-wanský ministr zahraničí a celá řada odborníků z obou zemí,“ dodává primátor Zdeněk Hřib.

„Earth Day Talk na téma klimatické změny a cirkulární ekonomiky je začátkem konkrétní expertní spolupráce mezi Prahou a Tchaj-wanem. Vzájemná spolupráce směřuje k vytvoření klimatického partnerství, které umožní politikům, expertům a úředníkům sdílet zkušenosti a příklady nejlepší praxe při dekarbonizaci obou ekonomik. Spolupráce směřuje i k přípravě společného klimatického dialogu v rámci Side Events například na mezinárodní klimatické konferenci COP26 v listopadu tohoto roku v Glasgow,“ uzavírá Martin Bursík, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články