Dotace na rekonstrukci domova pro seniory a výstavbu bytového domu

Dotace na rekonstrukci domova pro seniory a výstavbu bytového domu

Pražští radní doporučili další uvolnění finančních prostředků z Fondu rozvoje dostupného bydlení (FRDB). Téměř čtvrt miliardy bude použito na rekonstrukci a nástavbu domova pro seniory v Praze 14 a výstavbu bytového domu v Praze-Slivenci s dvaceti byty.

„Na rekonstrukci a rozšíření domova pro seniory Bojčenkova bude uvolněno 181 milionů korun. Domov bude určen pro 59 klientů. V Praze-Slivenci se pak z finančních prostředků fondu postaví bytový dům o zhruba dvaceti bytech. Na výstavbu bude poskytnuto 65 milionů korun,“ uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Praze 14 budou finanční prostředky poskytnuty za dodržení podmínek, že po dobu 20 let zajistí kapacitu sociálních služeb pobytového rázu nebo bydlení se zajištěním terénních sociálních služeb. Také musí zajistit provoz sociálních služeb nebo bydlení na nekomerční bázi. Městská část počítá se získáním dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a v takovém případě část dotace z FRDB vrátí. Praze-Slivenci byla dotace poskytnuta za podmínky, že sedm z nově vzniklých dvaceti bytů bude Praha moci obsazovat svými cílovými skupinami, jako jsou například podporované profese.

Materiál bude ve čtvrtek 14. října schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Prostředky z Fondu rozvoje dostupného bydlení pomáhají s veřejnou bytovou výstavbou a s opravami již existujících bytových jednotek a domů, které jsou v majetku hlavního města Prahy, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a dalších pobytových kapacit sociálních služeb. V současné chvíli je stav prostředků fondu 655 milionů Kč.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články