Shrnutí květnového zasedání zastupitelstva

06. 06. 2015
Shrnutí květnového zasedání zastupitelstva

Dne 28. května 2015 opět zasedalo pražské zastupitelstvo. Nejdůležitějším projednávaným bodem byl návrh koalice na zásadní omezení vystupování opozičních zastupitelů při rozpravě o programu, který nakonec bohužel prošel. Tímto bodem ovšem program vyčerpán nebyl.

Pochybná privatizace domu a granty

Dalším důležitým bodem na programu zasedání bylo snížení rozpočtu městské části Praha 5 o 33,5 milionů Kč, které hl. m. Praha dříve zaplatila společnosti DENIKA REAL. Zhruba před deseti lety Praha 5 v čele s tehdejším starostou Milanem Jančíkem za velmi pochybných podmínek zprivatizovala dům Zubatého 1. Místo tehdejším dlouhodobým nájemníkům ho prodala již zmíněné společnosti DENIKA REAL. Ústavní soud smlouvu na prodej po dlouholetých soudních sporech nakonec zrušil, takže dům se stal opět vlatnictvím hl. m. Prahy a Praha 5 měla společnosti DENIKA REAL vrátit kupní cenu. Byl by ale nesmysl ji vracet v plné výši, a to vzhledem k tomu, že společnost za těch zhruba 10 let vybrala na nájemném částku zhruba srovnatelnou s kupní cenou a navíc je nyní dům v horším stavu, než byl předtím. Z nejasných důvodů ale hl. m. Praha přesně toto udělala a vrátila společnosti celých 33,5 milionů Kč, o které nyní zastupitelstvo snížilo rozpočet Prahy 5. Zastupitel Jakub Michálek chtěl projednávání bodu odročit na příští zasedání, protože důvodová zpráva dostatečně nevysvětlovala rozumnost předchozího postupu hl. m. Prahy ani následný postup řešení. Zastupitelstvo nakonec původní návrh odhlasovalo, Piráti byli proti.

Zastupitelstvo schvalovalo i granty hned v několika oblastech – zdravotnictví, protidrogová prevence, kongresy, památkově významné objekty a sport. Pirátský zastupitel Mikuláš Ferjenčík zpochybnil přínos grantů na uvítací drinky na kongresech a navrhl nedotovat soukromý hotel z grantů pro vlastníky památkově významných objektů. Zastupitel Adam Zábranský zase odmítl hlasovat pro granty na sport v celkové výši přes 100 milionů korun, protože nedůvěřuje grantové komisi v čele s Karlem březinou a není přesvědčen o pozitivním vlivu současné grantové politiky na aktivní využívání volného času širší veřejností. Piráti nakonec nehlasovali pro granty na kongresy, památkově významné objekty a sport.

Interpelace

Pirátští zastupitelé využívají svého práva interpelace.

  • Mikuláš Ferjenčík se zeptal primátorky, kdy už konečně zavede před volbami slibovaný streaming z jednání Rady. Adriana Krnáčová mu alibisticky odpověděla, že se streamingem musejí souhlasit všichni členové Rady a že tomu tak zatím není.
  • Ondřej Profant interpeloval ředitelku Magistrátu ohledně plánovaného nákupu platebních automatů na Magistrát. Upozornil na to, že platební automaty nejspíše obslouží transakce v menším objemu, než kolik budou stát. Požádal ředitelku, aby zajistila, aby u každého projektu byly spočítány celkové náklady (jak přímé, tak nepřímé), což se dnes neděje
  • Jakub Michálek požádal primátorku, aby zajistila dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím úřadem. Upozornil na to, že Magistrát jednomu žadateli již více než 14krát nezákonně odmítl poskytnout informace o platech ředitelů mateřských škol, přičemž tato rozhodnutí vždy následně zrušilo Ministerstvo vnitra. Primátorka mu odpověděla, že se chystá přijetí vnitřního předpisu, které by mělo poskytování těchto informací řešit. To Jakub Michálek následně zkritizoval s tím, že vnitřní předpis není potřeba, stačí dodržovat zákon.
  • Adam Zábranský upozornil primátorku na to, že současný jednací řád Rady je v rozporu se zákonem, protože neumožňuje přístup ke zvukovým záznamům z jednání Rady opozičním zastupitelům. Ti na něj přitom mají právo, jak potvrdilo Ministerstvo vnitra. Požádal ji proto o nápravu. Dále (už jen písemně, protože vypršel čas) interpeloval radního pro majetek Michala Haška, když se ho zeptal na smysl existence firmy Pražská plynárenská Holding, jejímž je Praha jediným akcionářem. Tato firma sama nevyvíjí žádnou aktivitu, zaměstnává pouze dva lidi na částečný úvazek. Zato má 4 členy představenstva a 6 členů dozorčí rady, jimž ročně celkem vyplácí zhruba 7 korun. Dle Adama Zábranského se tak jedná o zbytečný článek mezi hl. m. Prahou a firmou Pražská plynárenská, a.s., jejímž je jediným akcionářem.

V Praze vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (Strany zelených, KDU-CSL a STAN). Piráti jsou v konstruktivní opozici, kritizují problematické kroky koalice a předkládají vlastní návrhy na zvýšení otevřenosti radnice. Koalice je povětšinou ignoruje, zdržuje, případně je vydává za vlastní.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články