V rozpočtu 2016 nechceme chaos v informatice a dopravní megastavby

V rozpočtu 2016 nechceme chaos v informatice a dopravní megastavby

Po apelu Pirátů dnes Rada patrně schválí návrh rozpočtu hl. m. Prahy s očekávanými výdaji kolem 60 mld. korun, aby ho ještě v prosinci stihlo projednat Zastupitelstvo. Praha tak nebude v provizoriu. Piráti souhlasí se základními parametry rozpočtu, nicméně mají k rozpočtu vážné výhrady, o kterých budou další jednání. Pokud nebudou připomínky přesvědčivě vyřešeny a podstatné změny akceptovány, návrh rozpočtu nepodpoříme.

„Rada nezohlednila žádné naše minulé připomínky, o parametrech návrhu s námi nejednala a nepředložila ho ani do komisí. Přesto Piráti jednali konstruktivně a za jednu noc návrh nastudovali a projednali. Chceme, aby Praha hospodařila s penězi efektivně a měla vyrovnaný rozpočet. Odmítáme přístup, kdy nás ANO a ČSSD postaví před hotovou věc. Rozpočet má problémy v IT a přepokládá problematické stavby. Budeme jednat o tom, abychom problémové výdaje v rozpočtu vyřešili. Rozpočet jsme připraveni podpořit, pokud budou vypořádané naše výhrady a důvodné připomínky veřejnosti,“ říká po dnešní schůzce předsedů klubů s primátorkou Jakub Michálek, předseda klubu Pirátů v pražském zastupitelstvu. 

Předložili jsme dnes své vyjádření Radě hl. m. Prahy s 10 výhradami, z nichž základní jsou:

Přemrštěné výdaje v informatice

Výdaje v oblasti IT jsou zcela přemrštěné, zjevně nepočítají s tím, že by se dělala otevřená výběrová řízení. Naopak rozpočet přepokládá desítky milionů v běžných výdajích a pokračování současných systémů jako je GINIS bez otevřené soutěže, za což Praze již ÚOHS uložil pokutu 5 mil. Kč. Pokračování podezřelých zakázek v IT v rozporu se schválenou Digitální strategií města je pro nás nepřijatelné.

Tramvaj doprostřed pole

V dopravě se plánují neopodstatněné stavby, které v dopravní síti nemají co dělat a patrně budou pouze zdrojem zisku pro některé pochybné firmy. Příkladem je tramvaj do Slivence, kde zaplatíme 100 tisíc na jednoho občana, aby tramvaj skončila uprostřed pole. Pozemky zde mají skoupeny developeři, ale občan se přes dálnici k tramvaji stejně nedostane. Lokalita není připravena na další zástavbu, už nyní jsou problémy s kapacitou škol a školek. Ve výsledku tak na výstavbu nového sídliště doplatí 3000 obyvatel Slivence, z nichž někteří dnes organizují petice na podporu tramvaje.

Sporné investice do silničních projektů

Předložený rozpočet počítá s rozšířením Libeňského mostu o jízdní pruhy za 1,5 mld. Kč, ačkoliv je možné ho za podstatně menší částku opravit. Vedle toho se má stavět obří silnice Radlická radiála za 15 mld. Kč. Proti tomu jde do investic v MHD a cyklodopravě jen malá částka. Je třeba, aby se výdaje na velké silniční stavby razantně omezily a aby větší podíl financí šel do alternativních způsobů dopravy.

Dlouhodobé nedostatky vidí Piráti na příjmové stránce rozpočtu, která je kolem 50 mld. korun. Peníze utíkají např. kvůli tomu, že lukrativní nemovitosti leží ladem a že developeři nepřispívají na výstavbu infrastruktury. Piráti také předložili Radě 8 doporučení, jak snížit výdaje rozpočtu o více než 100 mil. Kč (např. nezavádět bezpečnostní rámy na radnici).

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Koalice připravila extrémně projídací rozpočet
30.11.2017

Koalice připravila extrémně projídací rozpočet

Pirátští zastupitelé na čtvrtečním zasedání zastupitelstva nepodpořili rozpočet hlavního města Prahy na rok 2018 předkládaný koalicí. „Rozpočet je ještě více projídací než minulý rok. Běžné výdaje meziročně stouply téměř o 4 miliardy a kapitálové výdaje...