Koalice připravila extrémně projídací rozpočet

30. 11. 2017
Koalice připravila extrémně projídací rozpočet

Pirátští zastupitelé na čtvrtečním zasedání zastupitelstva nepodpořili rozpočet hlavního města Prahy na rok 2018 předkládaný koalicí. „Rozpočet je ještě více projídací než minulý rok. Běžné výdaje meziročně stouply téměř o 4 miliardy a kapitálové výdaje klesly o 2,5 miliardy na 12 miliard. Formálně jde sice na investice 16,8 miliard, ale téměř 5 miliard z toho jsou převody z roku 2017, kdy se koalici nepodařilo proinvestovat celou třetinu schválených kapitálových výdajů. Jsme znepokojeni i z ropočtového výhledu, podle kterého se mají neustále zvyšovat běžné výdaje a snižovat kapitálové výdaje – například v roce 2023 mají být běžné výdaje 63,5 miliard a kapitálové výdaje 5,5 miliard. Tento trend je potřeba zvrátit. Vítáme zvyšování platů například u učitelů, ale odmítáme zvyšování výdajů třeba na dotace či propagaci města,“ shrnuje zastupitel za Piráty Adam Zábranský.

Pirátům se nelíbí ani dlouhodobě neuspokojivé příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor. „Výkazy o nákladech a výnosech z pronájmů jsou vytvářeny tak, že z nich nelze poznat, jestli město nemovitosti pronajímá hospodárně nebo ne. Požadujeme, aby byl vytvářen přehled, ve kterém nemovitosti budou rozděleny na komerční a nekomerční podle typu pronájmu. U těch komerčních by roční zisk měl dosahovat zhruba 3,3 % z jejich hodnoty, jak je to běžné v komerčním sektoru,“ kritizuje Zábranský, který se nájemní problematikou zabývá.

„V informatice vítáme snížení běžných výdajů v některých oblastech, ale nesouhlasíme se zvyšováním např. v oblasti programového vybavení (o 13 milionů), ekonomického systému (o 7 milionů), spisové služby (o 7 milionů), projektové kanceláře smart cities (o 24 milionů). V rozpočtu nejsou popsány projekty Smart Cities, do kterých se má investovat 140 milionů. Koncepce smart cities je otřesná, realizované projekty čelí oprávněné kritice, ale peníze se vesele čerpají. Investiční výdaje na IT projekty považujeme za přemrštěné (např. spisová služba má stát celkem 55 milionů, ekonomický systém 720 milionů, webový portál 400 milionů). Nemyslíme si, že ta tyto peníze Praha dostává adekvátní služby,“ shrnuje postoj k rozpočtu v oblasti informatiky pirátský zastupitel Ondřej Profant.

„V dopravním rozpočtu jsou tradičné malé peníze na investice v cyklodopravě a v pěší dopravě, například na akce Besip či chodníkový program. Naopak se mají dále utrácet peníze za stavby, se kterými se už naštěstí nepočítá, jako je Břevnovská a Vysočanská radiála. Výstavba P+R parkovišť postupuje velmi pomalu,“ kritizuje Ondřej Profant.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články