Březen Adama Zábranského: Pronájem bytů podle zákona, byty policistům a vysvětlování ohledně elektroměrů

02. 04. 2019
Březen Adama Zábranského: Pronájem bytů podle zákona, byty policistům a vysvětlování ohledně elektroměrů

V měsíci březnu jsem předložil Radě ke schválení nová pravidla pronájmu bytů, vysvětloval jak budeme zjišťovat prázdné byty v Praze a že policisté o bydlení nepříjdou. A mnoho dalšího.

Společně s kolegy z Rady jsme schválili záměr, aby hlavní město začalo měřit doby územních a stavebních řízení a zefektivnilo tak povolovací procesy. Mnohé úřady bohužel zákonné lhůty nedodržují a tím se celý proces významně zpomaluje.

Radou hl. m. Prahy byla schválena nová pravidla pro pronájem magistrátních bytů pro lidi v tíživé finanční situaci. Z tohoto kroku mám největší radost. Předchozí pravidla byla podle Ministerstva vnitra v rozporu se zákonem a velmi nespravedlivá vůči lidem v bytové nouzi. Nová pravidla toto vše napravila. Nová pravidla jsme rozeslali i na městské části, protože víme, že i mnohé z nich mají pravidla, která jsou v rozporu se zákonem.

Požádali jsme všechny městské části v Praze o vyplnění dotazníku k využívání bytového fondu. Chceme zjistit, jakým skupinám obyvatel městské byty pronajímají, ale také kolik mají prázdných bytů s požadavky na rekonstrukce. V první půlce roku chceme přijít s plánem, jak zrekonstruovat prázdné byty svěřené do správy městským částem, aby byly znovu obyvatelné.

Poslední týden jsem vysvětloval náš záměr na zjištění počtu prázdných bytů v Praze. Bohužel někteří lidé záměr špatně pochopili a mluví o šmírování lidí přes elektroměry, což je hloupost. Udělal jsem k tomu dokonce i obrázek, aby opravdu všichni pochopili, že jde o získání statistických dat a nikoliv údajů o jednotlivých bytech.

Získání statistických dat

S radní Milenou Johnovou, předsedkyní sociálního výboru Evou Horákovou a dalšími kolegy jsme po Brně navštívili Ostravu, kde nám představili jejich přístup k sociálnímu bydlení a dosavadní výsledky a zkušenosti, kterými se v budoucnu chceme inspirovat i pro Prahu.

Převzal jsem záštitu nad setkáním Sítě partnerství projektu Ukončování bezdomovectví. Tato konference se konala popáté. Zapojené obce a nevládní organizace společně realizují aktivity, které souvisí se sociálním bydlením a využíváním principu Housing First (Bydlení především). V těchto aktivitách nyní stojíme po boku již dříve zapojených měst, kterými jsou Brno, Liberec nebo Benešov.

Na Magistrátu jsme uspořádali seminář o Housing First pro pražské poskytovatele sociálních služeb, který vedly brněnské sociální pracovnice. S poskytovateli sdílely svoje zkušenosti v pomoci zabydlování rodin a jednotlivců založené na principech Bydlení především.

Uvedl jsem na pravou míru, že město rozhodně nevyhazuje policisty z městských bytů. Chci, aby větší rodiny bydlely ve větších bytech a jednotlivci v menších. Nedává smysl, aby velké byty byly obsazeny jednotlivci, když na pronájem bytu čekají rodiny. Dochází tedy pouze k výměně bytů, nikoli k vyhazování policistů na ulici. Nicméně k nájemníkům je potřeba přistupovat citlivě a proto na můj pokyn bytový odbor Magistrátu bude nově jednotlivé případy předem projednávat s vedením organizací, jejichž zaměstnancům byty město pronajímá (např. s Městskou policií).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články