Rada Prahy schválila kvalitní teze digitální strategie

17. 09. 2015
Rada Prahy schválila kvalitní teze digitální strategie

Rada hl. m. Prahy na úterním jednání schválila Teze digitální strategie hl. m. Prahy. Piráti přípravu těchto tezí inicializovali v komisi ICT, kde mají dva zástupce. Schválením dokumentu se Rada opět přihlásila k podpoře otevřených dat, otevřeného software a otevřených výběrových řízeních v informatice. Mezi další zásady strategie patří např. „jedno město, jedno IT“, která by měla vést ke společným standardům a šetření nákladů, či „jednou na jednom místě“, která by měla vést hlavně k úspoře času občanů.

Otevřená data jsou data zveřejňovaná způsobem, který umožňuje jejich snadné a bezplatné opětovné využití pro komerční a nekomerční způsoby. Může se jednat např. o jízdní řády, dopravní informace, informace o hospodaření města, databáze nejrůznějšího druhu atd. Otevřená data mají podle Pirátů obrovský potenciál pro komerční účely, rozvoj neziskového sektoru a zvýšení míry transparentnosti veřejné správy, informovanosti občanů a odpovědného rozhodování. Otevřená data zveřejňuje už např. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Podle některých odhadů by podpora otevřených dat mohla přinést posílení ekonomiky Evropské unie až v řádu bilionu korun ročně. Není tedy náhodou, že název teze ohledně otevřených dat v digitální strategii se nazývá „Open Data jsou nová ropa“.

Podpora otevřeného software (tzv. open-source) je důležitá pro to, aby se v Praze už nemohla opakovat situace s Opencard, agendovým systémem Proxio, ekonomickým systémem Ginis a dalšími informačními systémy. Praha totiž dlouhodobě trpí problémem tzv. „vendor lock-in“, nebo-li závislostí na jednom dodavateli. Vendor lock-in je způsoben tím, že dodavatel vlastní práva ke zdrojovému kódu svého systému, který je navíc tajný. Praha tak musí veškeré zakázky ohledně tohoto systému zadávat jednomu dodavateli, popř. úzké síti dodavatelů. Zásadou open-source systému je, že jeho zdrojový kód je veřejný, tudíž ho může každý nastudovat a dále užívat, rozvíjet či spravovat. Open-source tedy umožňuje opravdovou otevřenou soutěž mezi dodavateli a navíc představuje velký potenciál pro úsporu veřejných prostředků, protože z podstaty podporuje spolupráci na vytváření kvalitních systémů, které následně mohou používat všichni zdarma. Odpadá tak rovněž problém drahých licencí.

Magistrát hl. m. Prahy od Rady dostal úkol, aby Teze do konce listopadu ve spolupráci s Komisí pro ICT rozvedl a vypracoval celoměstskou koncepci rozvoje informačních systémů. Piráti se na tomto procesu budou nadále podílet.

“Schválit záměr je jen začátek. Myslím si, že tento dokument je opravdu moderní a mnozí by se jím mohli inspirovat. Důležité však je, zda bude úřadem důsledně aplikován v praxi nebo se stane pouze dalším z řady schválených dokumentů, které jsou ignorovány.” říká Ondřej Profant, člen komise pro ICT za Piráty.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články