Chystáme netradiční rozloučení s vládnoucí garniturou na Praze 1. Lidem rozdáme přes sto melounů

Chystáme netradiční rozloučení s vládnoucí garniturou na Praze 1. Lidem rozdáme přes sto melounů

Praha, 7. září 2018 – V úterý 11. září 2018 proběhne na Žofíně poslední zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, kterého se zúčastní i Piráti. Při této příležitosti chystají také happening namířený proti nekalým praktikám radnice na Praze 1. Při akci plánují rozdat přesně 104 melounů, které mají symbolizovat jednak finanční ztrátu 52 milionů při prodeji městských bytů během čtyřletého vládnutí na Praze 1 a dále ve stejné hodnotě nadhodnocenou veřejnou zakázku na rekonstrukci jednoho z objektů v majetku Prahy 1.

Akce má upozornit mj. na špatný výkon pracovních povinností Ing. Zdeňky Tomíčkové, vedoucí Odboru technické a majetkové správy na Praze 1, která čelí četné kritice ze strany občanů této městské části i zastupitelů. Tomíčková měla pochybit ve věci nakládání s majetkem svěřeným městské části k hospodaření, kde upřednostňovala zájmy jiných namísto zájmů městské části nebo občanů. Pirát David Bodeček v červnu předložil interpelaci, ve které shrnul veškerá zásadní pochybení a spolu s dalšími žádal o odvolání Tomíčkové. Vedení městské části nicméně žádné kroky v tomto ohledu nepodniklo.

„Stížností na Ing. Zdeňku Tomíčkovou je nespočet. Nespokojenost s její laxností, prezentacemi nepravdivých údajů, arogantním chováním, nečinností, možnými pokusy o podvod. To vše zaznívá z různých koutů Prahy 1, od konkrétních lidí, od konkrétních SVJ,“ uvedl Bodeček v interpelaci na adresu Tomíčkové. Ta měla podle něho mj. nesprávně nacenit rekonstrukci objektu na Senovážném náměstí 17.

Happening proběhne před zahájením zasedání od 9:00 na Žofíně, zástupci strany budou občanům rozdávat melouny a diskutovat s nimi o situaci na Praze 1.

Začátek zasedání zastupitelstva je naplánován na 10:00 uvnitř Žofínského paláce. Od 12:00 má být prostor pro interpelace občanů a zastupitelů. Piráti chtějí vystoupit jak během samotného jednání, tak při interpelacích.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články