Praha si sama zadržela půl miliardy, přeběhlice Hášová možná přijde o milion.

19. 09. 2017
Praha si sama zadržela půl miliardy, přeběhlice Hášová možná přijde o milion.

Dnes, 22. září 2017 byla podána žaloba na neplatnost usnesení valné hromady Pražské energetiky, největší pražské energetické firmy. Na této valné hromadě hlavní město Praha z neznámých důvodů zadrželo akcionářům Pražské energetiky podíl na zisku (dividendu) ve výši 1,7 miliardy korun. Naopak město odsouhlasilo vyplatit podíl na zisku (tantiemu) členům dozorčí rady, mimo jiné zastupitelce Hášové, v astronomické výši 1,2 milionu korun ročně. Háček je ale v tom, že takový postup je podle akcionářů nelegální a za pravdu jim dává i judikatura. Hášová tak v případě zrušení usnesení bude muset milion vracet.

Valná hromada společnosti PRE na svém jednání 21. června 2017 hlasovala o rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 2,2 miliardy Kč. PRE je společnost ovládaná společnostmi Pražská energetika holding (PREH - s většinovou účastí hl. m. Prahy) a německou společností EnBW. Dle návrhu představenstva měla být jako obvykle částka 1,7 miliardy Kč rozdělena mezi akcionáře (dividendy) a částka 24 milionů měla být vyplacena členům dozorčí rady a představenstva (tantiémy).

Jenže hl. m. Praha z neznámého důvodu skrze společnost PREH zablokovala vyplacení dividend, čímž poškodila i drobné akcionáře PRE, ale paradoxně i sama sobě zadržela cca 400 milionů korun, které stále leží na účtech PRE. Zadržení dividend prosadil předseda představenstva společnosti PREH Bohdan Urban, který byl také na kandidátní listině ANO na Praze 10. (Urban sedí v holdingové společnosti PREH, kam ho nominovala Praha. Byl také před tím dosazen Radmilou Kleslovou jako předseda holdingu Praha 10 Majetková a.s. Je spojen s kauzou ztrátového Horského hotelu na Praze 10, kde byla tajná místnost s vířivkou pro prominenty z Prahy 10 a nezkolaudovanou saunou, do které pouštěli děti.)

Háček je v tom, že tučné tantiémy členům orgánů společnosti přitom na červnové valné hromadě schváleny byly. „Rozhodnutí valné hromady PRE je absurdní. Politická přeběhlice Hášová, která sedí v dozorčí radě PRE výměnou za loajalitu s koalicí při hlasování v zastupitelstvu, svůj milion dostala. Akcionáři přitom zůstali na suchu,“ shrnuje předseda zastupitelského klubu Pirátů v zastupitelstvu Prahy Jakub Michálek. Michálek si před čtvrt rokem koupil 1 akcii PRE, aby upozornil na odměnu za změnu politického dresu. Na červnové valné hromadě navrhoval, aby tantiéma paní Hášové vyplacena nebyla. Předsedy představenstva PREH Bohdana Urbana se také zeptal na důvod, proč výplatu dividend zablokovala. „Odpověď jsem nedostal. Městské firmy před zastupiteli informace utajují. Praha žádný pokyn k tomuto kroku nedala, takže vůbec nechápu, co za tím stojí. Historicky je to bezprecedentní,“ dodává Michálek.

Někteří akcionáři, mezi nimi i jeden akcionář, který kontaktoval Piráty, již dnes proti rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku podali žalobu. „Z četné judikatury českých soudů vyplývá, že právo na výplatu podílu na zisku je jedním ze základních práv akcionáře. Není tak možné, aby toto právo bylo akcionářům odepřeno na úkor vyplacení tantiémy členům orgánů společnosti,“ shrnuje podstatu žaloby akcionáře Jana Hejkala Jakub Michálek. Dle názoru soudů „je to právě akcionář, a nikoliv členové orgánů společnosti, kdo se prostřednictvím investice do akcií podílí na podnikání společnosti a mezi jehož základní práva podíl na jejím zisku patří.“ (Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 68/13 ze dne 3. 12. 2013). Pokud bude žaloba úspěšná, soud usnesení valné hromady zneplatní a členové orgánů o milionové tantiémy přijdou.

Pražský zastupitel za Piráty Jakub Michálek si v červnu tohoto roku koupil jednu akcii PRE, aby mohl lépe kontrolovat činnost této společnosti. Jako zastupitel se k informacím totiž nedostane, ačkoliv město v ní má tak velký podíl. Monika Hášová (dříve Krobová Hášová) ve společnosti pobírá podle svého majetkového přiznání roční odměnu 1 160 617 Kč (za cca 5 zasedání dozorčí rady ročně), do funkce ji nominoval Karel Březina (ČSSD). Hášová byla zvolena v roce 2014 za TOP09, následně po volbách přešla do ČSSD a nyní kandiduje za stranu ODA miliardáře Sehnala, lze ji tedy směle označit za politickou přeběhlici.

Piráti prosazují konec politických trafik, větší podíl nezávislých odborníků na řízení veřejných podniků, průhledné hospodaření a otevřená výběrová řízení.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články