Pražská plynárenská Holding zanikne, fúze zjednoduší organizační strukturu městské firmy

Pražská plynárenská Holding zanikne, fúze zjednoduší organizační strukturu městské firmy

Rada hl. m. Prahy v pondělí odsouhlasila fúzi společností Pražská plynárenská Holding a.s. a Pražská plynárenská, a. s. Prvně jmenovaná společnosti zanikne a včlení se do Pražské plynárenské a. s. Důvodem je zjednodušení organizační struktury. Fúzi bude schvalovat zastupitelstvo hlavního města na svém příštím zasedání.

Fúze dvou velkých městských společností se připravovala delší dobu, na tomto kroku se shodlo zastupitelstvo již loni v červnu. Vnitrostátní fúzí zanikne společnost Pražská plynárenská Holding a.s., její 100% majetková účast se včlení do společnosti Pražská plynárenská, a.s. Fúzi schválily představenstva obou firem.

„Dokončujeme proces, který zahájilo předchozí vedení radnice a loni odsouhlasilo tehdejší zastupitelstvo. Cílem je zjednodušení a zprůhlednění fungování akciové společnosti Pražská plynárenská, takže to považuji za krok správným směrem,“ říká primátor Bohuslav Svoboda. „Jakkoliv se může zdát, že proces fúze zabral delší čas, než se původně čekalo, bylo to na místě. Výsledkem je transparentní a solidní řešení,“ pokračuje primátor.

V důsledku fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu ani k vydání nových akcií. Základní kapitál tedy zůstane ve výši 431,97 milionu korun.

„Vítám, že konečně zanikne Pražská plynárenská Holding, která je od roku 2014 zbytečným mezičlánkem mezi Prahou a Pražskou plynárenskou a její existence postrádá smysl, protože Praha je od této doby stoprocentním akcionářem plynárenského holdingu. Díky fúzi ušetříme peníze na provozu a zlepší se informační tok mezi městem a plynárnami,“ uvádí radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Fúze sloučením je administrativně a právně standardní operací, jejíž výhodou je její transparentnost vůči nezúčastněným osobám (zejména věřitelům a jiným dotčeným osobám), což na druhou stranu zapříčiňuje její vyšší časovou náročnost. Proces fúze by měl být dokončen do 30. června 2023.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články