Pražští radní schválili další kroky k odstraňování vizuálního smogu, zmizí 11 billboardů

12. 06. 2023
Pražští radní schválili další kroky k odstraňování vizuálního smogu, zmizí 11 billboardů

Rada hlavního města Prahy schválila výpovědi několika nájemních smluv na umístění billboardů. Z blízkostí pražských komunikací tak díky tomu zmizí 11 velkých reklamních ploch. Současně se radní shodli na potřebě novelizace nařízení o regulaci reklamy, které mimo jiné stanovuje podmínky pro reklamní plachty.

„Mým cílem je navázat na práci započatou v minulém volebním období a pokračovat v odstraňování vizuálního smogu, a to v centru Prahy i mimo něj. Zároveň boj s tímto nešvarem je dlouhodobým programovým cílem Pirátů,” říká pražský radní pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy Adam Zábranský.

Díky výpovědi nájemních smluv budou odstraněny dva billboardy u křižovatky Cínovecká a Kostelecká v Ďáblicích, tří billboardy podél ulice Dobříšská nad Smíchovským nádražím, dále dvoustranný billboard u odbočky z Kartouzské do Strahovského tunelu, dvoustranný billboard u křížení Jižní spojky a Klučovské a také dvoustranný billboard podél Libušské před pobočkou pošty.

„Vypovídáme nájemní smlouvy na umístění billboardů na pozemcích, které jsme získali do vlastnictví Prahy. Alternativou bylo po převzetí pozemků s provozovateli uzavřít nové nájemní smlouvy, nicméně rada již v minulém volebním období schválila usnesení, že nové nájemní smlouvy na umístění billboardů uzavírat nebude, aby docházelo k postupnému pročišťování veřejného prostoru,” vysvětluje radní Adam Zábranský.

Pražští radní zároveň schválili přípravu novelizace nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Záměrem novelizace uvedeného nařízení je přiblížit regulaci reklamních plachet regulaci billboardů a upravit místní definici tzv. „zóny 3“, kde je podle stávajícího nařízení zakázáno šíření reklamy jinak než skrze billboardy. Rada tak mimo jiné reaguje na řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články