S pomocí nových pravidel už bude zjevné, za jakých podmínek je možné provozovat restaurační zahrádku

S pomocí nových pravidel už bude zjevné, za jakých podmínek je možné provozovat restaurační zahrádku

Pražští radní schválili nová pravidla, která zprůhlední rozhodování o tom, jaké provozovny mohou získat smlouvu na pronájem veřejného prostranství v hlavním městě za účelem provozování restaurační zahrádky.

Pravidla obsahují několik základních zásad. Kapacita restaurační zahrádky například nebude moci mít vyšší kapacitu, než je zkolaudovaná vnitřní kapacita provozovny. Pokud provozovna nemá hygienické zázemí, nebude moci mít restaurační zahrádku s výjimkou tzv. denní zahrádky, což jsou dva stolky, každý se dvěma židlemi. Tyto zásady reflektují snahu, aby restaurační zahrádky byly doplněním vnitřních provozoven, a nikoliv jejich náhradou. Restaurační zahrádky také bude možné umístit do maximální vzdálenosti 50 metrů od vchodu do provozovny.

„Restaurační zahrádka by ideálně měla být hned před fasádou domu, v němž se nachází provozovna. Jsou ale situace, kdy tomu tak není, případně kdy existuje více provozoven, které by se o pronájem veřejného prostranství mohly ucházet. Dosud nebylo zjevné, jak město rozhoduje, komu bude za účelem provozování restaurační zahrádky pronajata plocha například uprostřed náměstí, což mohlo vyvolávat určité pochybnosti o preferenčním přístupu k některým provozovatelům. Věřím, že podnikatelé v pohostinství uvítají, že rozhodování města v této věci bude nyní průhlednější a předvídatelné,“ shrnuje radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

V případě, že přednostní právo na umístění zahrádky na jedné ploše bude mít více provozovatelů, bude jim plocha pronajata dle jejich vzájemné domluvy, případně rozdělena rovným dílem nebo pronajata dle výsledku výběrového řízení na nejvyšší cenu na dobu tří let.

Vedle dříve schváleného Manuálu pro kultivovanou Prahu, který řeší podobu zahrádek, a Koncepce umístění restauračních zahrádek na Královské cestě, Hradebním korzu a Václavskému náměstí, která vymezuje místa, kde zahrádky mohou být, tak nyní existuje i dokument, který dává řád rozhodování o žádostech konkrétních podniků o umístění restaurační zahrádky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články