Praha schválila nová pravidla pro regulaci venkovní reklamy podle dohody s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Praha schválila nová pravidla pro regulaci venkovní reklamy podle dohody s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila novelu nařízení o regulaci venkovní reklamy, která odpovídá požadavkům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Výsledkem bude větší harmonizace podmínek umisťování plachet a reklamních billboardů na stěnách budov.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) spatřoval možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ve vymezení zón, kde hlavní město svou novelou od října 2021 zakázalo šíření reklamy formou reklamních plachet na stěnách budov. Nařízení o regulaci reklamy stanovuje tři zóny, první je stanovena na území Pražské památkové rezervace, druhá na území památkových zón.

Vymezení třetí zóny nyní Praha změnila tak, že pokrývá celé zbývající území Prahy, přičemž dosud byla definována katastrálními územími, jejichž plocha je tvořena územím s vyšším než 30% podílem ochranného pásma Pražské památkové rezervace. Namísto úplného zákazu umisťování reklamních plachet v takto jinak definované třetí zóně jsou však nově stanoveny podmínky, za nichž plachty být umisťovány mohou. Nesmí být nasvíceny, umístěny mohou být jen na slepých stěnách budov a také nesmí překračovat obrys těchto stěn.

„Vůči ÚOHS jsme argumentovali, že ač v nařízení o regulaci reklamy plachty na domech ve třetí zóně zakazujeme, provozovatelé je stále mohou umisťovat dle Pražských stavebních předpisů, takže k žádné diskriminaci nedochází. ÚOHS nicméně na tento argument neslyšel, proto nařízení upravujeme,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články