Praha uzavře s Vídní smlouvu o spolupráci

03. 02. 2020
Praha uzavře s Vídní smlouvu o spolupráci

Vídeň a Prahu jakožto středoevropská města spojuje nejen společná historie ale i společný zájem nadále rozvíjet přátelské vztahy. Rada hl. m. Prahy proto dnes odsouhlasila smlouvu o vzájemné spolupráci, a pokračuje tak ve formalizaci vztahů mezi městy a řešení klíčových otázek regionálního rozvoje.

Praha s Vídní se dohodla na třinácti oblastech spolupráce. Klíčovým tématem je především bytová politika, ať už jde o podporu bytové výstavby, či systém přidělování bytů. Dalším důležitým bodem je odpadové hospodářství a zacházení se zelenými plochami na území města a jejich údržba. Spolupráce se bude týkat digitalizace městských agend např. v rámci elektronických stavebních povolení či dopravy a infrastruktury, třeba v případě výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily nebo kultivace veřejného prostoru.

„Myslím, že je důležité kooperovat s partnery, se kterými máme hodně společného, ať už se to týká společné minulosti, nebo středoevropského prostoru, který sdílíme. Už ověřená řešení podobných problémů, kterým jako metropole čelíme, jsou pak jednoduše přenositelná. Vídeň se navíc dlouhodobě umisťuje na prvních příčkách žebříčků kvality života, a tak věřím, že je to partner, u kterého se můžeme v mnohém inspirovat,“ uvádí Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Spolupráce mezi oběma městy se úspěšně rozvíjí již dlouhou dobu, zatím ale nebyla smluvně ukotvena. Hlavní město tak navazuje na trend formalizace a posilování meziměstských vztahů, jakým je například Pakt svobodných měst, k němuž Praha přistoupila společně s Bratislavou, Budapeští a Varšavou v prosinci minulého roku.

Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Prahou a Vídní také přispívá k realizaci udržitelných cílů definovaných Organizací spojených národů v „Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj“.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články