Členové školských rad si vyměnili zkušenosti. Praha s nimi uspořádala videokonferenci

25. 02. 2021
Členové školských rad si vyměnili zkušenosti. Praha s nimi uspořádala videokonferenci

Předsedové školských rad ze škol zřizovaných hlavním městem Prahou se sešli na prvním online setkání. Pozvání od pražského radního pro oblast školství Víta Šimrala přijalo celkem čtyřicet členů. Hlavním cílem bylo sdílení zkušeností mezi jednotlivými členy, pomoc s činností a společné hledání cesty v jejich rozvoji a podpoře.

„První setkání bylo informační, abychom si řekli, jak momentálně školské rady na úrovni škol, které hlavní město zřizuje, fungují. Byl to první výkop, abychom zjistili, jak se zástupci škol v roli členů, předsedů a předsedkyň cítí a jakými nástroji my, jako zřizovatel, můžeme pomoci. Na základě podnětů pak začneme dávat dohromady plán, jak by Praha mohla tyto školské rady podpořit, aby se jim lépe pracovalo. V současné době se nacházíme ve velmi nepříjemné situaci, veškerá setkání probíhají online. Tímto naším malým projektem chceme vytvořit formu kontinuální komunikace, metodické podpory a síťování v online formě,” uvedl radní Vít Šimral.

Jednotliví členové před samotným setkáním obdrželi dotazník, jehož cílem bylo zjištění potřeb a doporučení.

„Hlavní otázkou bylo zjistit, co oceňují členové na práci školské rady v jejich škole a co by pomohlo v rozvoji jejich práce. Já sám jsem dlouhodobým členem školských rad a snažím se být v tomto směru aktivní, proto oceňuji podporu jejich fungování ze strany hlavního města. Dotazník vyplnilo více než čtyřicet předsedů a sběr dat bude i nadále pokračovat,” sdělil Petr Chaluš, metodik podpory školských rad. Výsledky dotazníkového šetření budou sdíleny mezi jednotlivé členy rad a následně nápomocné při nastavení správné podpory.

V samotném závěru zbyl i prostor pro diskuzi nad otázkami týkajícími se například aktivizace rodičovské komunity, voleb do školských rad, jednacího řádu, výročních zpráv, strategie rozvoje školy nebo školské rady v době pandemie.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články