Praha pronajme městské byty organizaci Centrum služeb pro rodinu a dětský domov Charlotty Masarykové

Praha pronajme městské byty organizaci Centrum služeb pro rodinu a dětský domov Charlotty Masarykové

Rada hlavního města Prahy v pondělí 29. března 2021 schválila materiál, který umožní pronájem dvou bytů svěřených městské části Praha 3 pražské příspěvkové organizaci Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové.

Do bytů na území Prahy 3 budou díky rozhodnutí radních přesunuta krizová lůžka. Příspěvková organizace Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové jich momentálně v rámci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc provozuje deset. Určena jsou většinou pro děti ve věku jednoho roku až šesti let, které se ocitly bez jakékoliv péče, jsou mentálně nebo fyzicky týrané či je jejich život nebo standardní vývoj vážně ohrožen.

„Moc mě těší, že se část služby, která pomáhá těm nejohroženějším dětem, přesune do bytů v Praze 3. Věřím, že standardní bydlení umožní dětem vyrůstat v prostředí, které je mnohem příznivější pro jejich zdravý duševní vývoj,“ uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Hlavní město Praha dlouhodobě podporuje organizace zabývající se obecně prospěšnou činností mimo jiné právě prostřednictvím pronájmu obecních bytů. Záměr přesunu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a rozšíření kapacity krizového ubytování jsou navíc v souladu s plánem transformace Dětského domova Charlotty Masarykové, který schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy v listopadu 2020.

„Jsem moc ráda, že kolegové radní dnes vyhověli žádosti Centra Charlotty Masarykové a umožnili městské části Praha 3 pronajmout Centru tyto byty. Díky všem za podporu,“ říká Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

„Praha 3 poskytla dva byty, které jsme měli dlouhá léta prázdné kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci. Díky téhle spolupráci s hlavním městem jsme dokázali získat prostředky na opravy bytů a zároveň poskytnout kapacity pro důležitou pomoc ohroženým dětem,” popisuje přínos spolupráce Ondřej Rut, místostarosta městské části Praha 3 pro sociální oblast a bytovou politiku.

Rekonstrukce obou bytů byla financována z městského Fondu rozvoje dostupného bydlení a právě to umožnilo jejich obsazení podle návrhu hlavního města. Prostředky z tohoto fondu pomáhají s veřejnou bytovou výstavbou a s rekonstrukcemi již existujících bytových jednotek a domů, které jsou v majetku hlavního města Prahy, ale také domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a dalších pobytových kapacit sociálních služeb.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články