Praha pronajme městské byty dětskému domovu Charlotty Masarykové a organizaci DUHA

Praha pronajme městské byty dětskému domovu Charlotty Masarykové a organizaci DUHA

Rada hl. m. Prahy schválila pronájem jednoho bytu pražské příspěvkové organizaci Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a tří bytů organizaci DUHA. Byt pro dětský domov Charlotty Masarykové bude využíván jako pobytová služba pro maximálně 4 děti v režimu dětského domova. Byty pro organizaci DUHA budou využívány v režimu chráněného bydlení.

Prostřednictvím poskytované služby v bytě pro dětský domov Charlotty Masarykové bude dětem zajištěno ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů, pomoc při osobní hygieně a také vzdělávací a aktivizační činnost či sociálně terapeutická pomoc.

„Naše koalice dlouhodobě podporuje organizace s obecně prospěšnou náplní činnosti prostřednictvím pronájmu městských bytů. Hlavním cílem je umožnit lidem se zdravotním postižením či dětem z dětských domovů přechod do standardního bydlení tak, aby se mohli osamostatnit a žít jako ostatní lidé,“ uvedl radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Dětský domov Charlotty Masarykové plánuje do budoucna rozšířit dosavadní spektrum odborných služeb potřebným dětem a tyto služby poskytovat také ambulantní formou. Tím by rádi pomohli snížit počet dětí pobývajících v institucionální péči.

Organizace DUHA spolupracuje s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním a pomáhá jim v různých oblastech jejich života. Tři byty pronajaté této organizaci budou využívány v režimu chráněného bydlení, které umožní klientům zažít život co nejvíce podobný životu ostatních lidí. Pobytová služba chráněného bydlení je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. V bytech bude poskytována podpora ze strany sociálních služeb.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články