Praha ročně poskytuje přes 2 miliony korun na intenzivní kurzy češtiny

15. 11. 2021
Praha ročně poskytuje přes 2 miliony korun na intenzivní kurzy češtiny

Radou hl. m. Prahy byl schválen návrh Memoranda o spolupráci a porozumění v oblasti začleňování mladých lidí s odlišným mateřským jazykem do středního vzdělávání mezi hl. m. Prahou a organizací META. Hlavní město tím vyjadřuje zájem o systémové řešení jazykové přípravy a podpory mladých cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

„Praha již řadu let podporuje vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem jak v předškolním a základním, tak i ve středním vzdělávání. Na tyto aktivity poskytuje ročně přes 2 miliony korun. Touto částkou například podporujeme intenzivní kurzy češtiny jako druhého jazyka v Základní škole Marjánka v Praze 6 a v Základní škole a Mateřské škole Lyčkovo náměstí v Praze 8, nebo také kurzy pro středoškolské studenty, které realizuje Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

V období od 1. srpna 2022 do 31. srpna 2027 plánuje organizace META uskutečnit projekt, který je zaměřen na podporu začleňování mladých lidí s OMJ do středoškolského odborného vzdělávání i na podporu pedagogů středních škol při vzdělávání žáků s OMJ. Projekt navazuje na projekty nazvané Click with school a Don’t give up! s cílem rozvíjet systémovou jazykovou přípravu a podporu mladých lidí s OMJ tak, aby mohli využít svůj vzdělávací potenciál, absolvovat střední školu a následně se uplatnit na trhu práce.

Do projektu budou zapojeny celkem 3 regiony, konkrétně se jedná o Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj a hl. m. Praha. Do prvních dvou regionů pak bude postupně přenesen model jazykové přípravy žáků s OMJ pro vstup na střední školu a jejich následné podpory během studia, který se již 5. rokem rozvíjí v Praze.

Náplní projektu bude realizace šesti základních aktivit: zdokonalovací jazykové kurzy, zpracování výukových materiálů, síťování a advokační činnost, vytvoření sítě koordinátorů, vzdělávání a poradenství pro pedagogy, koordinace projektu a PR aktivity.

„Od začátku letošního září navíc začal platit v České republice nový systém financování jazykového vzdělávání pro cizince v mateřských a základních školách z rezervy krajského úřadu, na který bude pro období do konce tohoto roku poskytnuto kolem 10 milionů korun,” doplnil radní Vít Šimral.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články