Praha svým dotačním programem pomůže 71 sportovištím s vysokou energetickou náročností

13. 06. 2022
Praha svým dotačním programem pomůže 71 sportovištím s vysokou energetickou náročností

Hl. m. Praha v souvislosti s rapidním zvyšováním cen energií a s tím spojeným i nárůstem provozních nákladů pražských sportovišť v dubnu vyhlásilo dotační program, jehož cílem bylo zmírnit ekonomické dopady na energeticky náročná sportovní zařízení. Do programu se přihlásilo 74 projektů, z nichž 71 projektům odbor školství navrhl poskytnutí dotace v celkové výši 24 940 000 korun.

„Tímto programem Praha reagovala na nepříznivou situaci, která vlivem pandemie byla extrémně složitá jak pro provozovatele sportovišť, tak i pro celý podnikatelský segment. Pro řadu provozovatelů bylo skokové navýšení cen energie mnohdy až likvidační, čemuž jsme chtěli zabránit. Proto se na takové situace snažíme vždy reagovat rychle a vytvořit takové formy podpory, které je udrží i nadále v chodu,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Odbor školství se celkem zabýval počtem 74 projektů, z nichž 71 projektům bylo navrženo poskytnutí dotace a 3 projekty byly vzhledem k nesplnění formálních záležitostí vyhodnoceny k neposkytnutí.

Dotace jsou určeny na mimořádnou podporu provozu sportovních zařízení (plaveckých bazénů s minimální délkou 25 metrů, zimních stadionů a ostatních sportovních zařízení na území hlavního města Prahy) zasažených zvýšením cen energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022.

Radě hl. m. Prahy byl v pondělí 13. 6. 2022 předložen návrh ke schválení jednotlivých dotací nepřesahujících částku 200 tisíc korun a návrh na poskytnutí dotací přesahující 200 tisíc korun, který bude schvalovat zastupitelstvo.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články