Praha pokračuje v modernizaci škol. Studenti se dočkají nových specializovaných učeben a laboratoře

03. 07. 2019
Praha pokračuje v modernizaci škol. Studenti se dočkají nových specializovaných učeben a laboratoře

Praha, 3. 7. 2019 – Magistrát hl. m. Prahy se rozhodl za pomoci finančních zdrojů Evropské unie vybavit školy novými učebnami za 29,5 milionu korun. Studenti stavebních oborů si například budou moci své návrhy ověřit na virtuálním 3D prototypu. V jazykových učebnách budou moci nově žáci komunikovat on-line se zahraničními kolegy, vytvářet videa a používat i vizuální materiály. A nová laboratoř jim pak umožní vyzkoušet si některé experimenty.

Plánované změny se týkají především odborných učeben, učeben přírodních věd a jazykových tříd. Pořizovány budou například nové interaktivní tabule, počítače, software, 3D pracoviště, audio a videovybavení, sady senzorů a čidel pro chemii a fyziku a další zařízení, která mají dopomoci ke zkvalitnění studia.

„Hlavním smyslem projektu modernizace škol je odstranění nerovnoměrnosti ve vybavení. Změny by měly zahrnout především obnovení zastaralých učeben, odborné zázemí a další prostory, které významně ovlivňují kvalitu výuky a tím i budoucí začlenění studentů do pracovního procesu,“ uvádí radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

Nákupem zařízení pro 3D zobrazování přispěje Praha k renovaci učebny na Střední průmyslové stavební škole v Dušní ulici. Tato technologie je již běžně zavedena především ve stavebním průmyslu. Díky moderním prostředkům virtuální reality si studenti potvrdí na 3D prototypu, že jejich návrh je nejen co do tvaru, ale i co do použití proveditelný. Zařízení ukazuje vizualizaci výsledné virtuální stavby z různých detailů a pohledů. Uživatel se tak může plynule procházet po budově, jezdit výtahy či eskalátory a prožívat celý prostor tak, jako by již budova stála. Uvedený koncept se dnes nejčastěji označuje jako BIM (Building Information Modeling) a představuje nový trend v projektování budov, který okamžitě objeví všechny nedostatky. Studenti díky 3D učebně získají snadno prostorovou představivost, která je pro stavebnictví klíčová.

Modernizací projdou také jazykové učebny na Střední odborné škole pedagogické a Gymnáziu v Evropské ulici v Praze 6. Učebny budou vybaveny interaktivním displejem a digitální tabulí a budou využity pro výuku anglického, španělského, francouzského a německého jazyka. Tyto třídy umožní mimo jiné on-line komunikaci všech žáků a jejich propojování podle potřeb učitele. Tím se výrazně podpoří aktivní komunikace ze strany studentů. Žáci zde budou moci využít také elektronické učebnice umožňující vizuální projekci pomocí vizualizérů. Učitel prostřednictvím digitální technologie může zprostředkovat žákům autentické materiály, např. rozhovor zachycený na videu, a pomocí videokonference může propojit různé školy nebo třídy k řízenému dialogu. Žáci mohou tvořit vlastní videa a prostřednictvím editoru video stříhat a sdílet. Studentům se tak zlepší plynulost mluveného i psaného projevu a porozumění textům. Rozvine se tím i jejich sociální kompetence a kompetence při využívání informačních a komunikačních technologií.

Magistrát hl. m. Prahy pomohl školám s administrací čerpání evropských dotací a také se na financování projektu přímo podílí jednou polovinou. Díky tomu se výrazně zlepší situace na 14 středních a 4 specializovaných školách. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace se školy mohou pustit do rozsáhlých změn. Celková hodnota projektů činí celkem 29,5 milionu korun a ukončení zakázek se předpokládá v únoru 2020, kdy by mělo dojít k nákupu vybavení do škol.

Modernizace škol je jedním z předních témat, na která se Magistrát hl. m. Prahy zaměřil. Pražské školy, které se zapojily do 37. výzvy Operačního programu Praha – Pól růstu ČR, nyní díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a výraznému příspěvku ze zdrojů Evropské unie čekají pozitivní změny. Projekt by měl vést ke zkvalitnění výuky a k motivaci studentů. Přispěje také ke zvýšení atraktivity oborů s nízkým počtem zájemců o studium, zvýšení kvalifikace studentů, a tím i k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články