V pondělí se obnoví provoz prvních stupňů ZŠ a školek, platit budou bezpečnostní pravidla

08. 04. 2021
V pondělí se obnoví provoz prvních stupňů ZŠ a školek, platit budou bezpečnostní pravidla

Dlouho diskutovaný návrat dětí do škol se stává skutečností. Od pondělí 12. dubna se zpět do školních lavic usadí žáci prvních stupňů základních škol a do školek půjdou předškoláci. Jejich návrat ale budou provázet přísná bezpečnostní pravidla jako rotační výuka, ochrana úst a testování.

„Všichni se shodneme na tom, že se děti do škol potřebují vrátit co nejdříve. Nejen v zájmu vzdělávání, ale i v zájmu jejich duševního zdraví. Jednou ze skupin, která během lockdownu trpěla nejvíce, jsou právě mladí lidé. Nesmíme ale podcenit trvající epidemické riziko a poctivě testovat a trasovat. Ve spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy budeme každý den sledovat čísla a lokace nákazy koronavirem, abychom v případě jejího výskytu ve školách mohli co nejdříve izolovat pozitivně testované jedince a nemuseli do karantény zbytečně posílat i ty, kteří koronavirem prokazatelně ohroženi nebyli,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

„Návrat dětí do škol považuji za zcela zásadní krok, protože děti jsou doma už příliš dlouho. Odloučení od prostředí školy na tak dlouhou dobu se nepochybně negativně podepsalo na jejich znalostech, dovednostech i fyzickém a psychickém stavu. Všechny školy v Praze, které se budou od pondělí otevírat, budou zároveň fungovat i jako určené školy pro zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí. O tyto děti tam tedy bude postaráno i během týdnů, kdy mají být jednotlivé třídy v rámci plánovaných rotací na online výuce,” pokračoval primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Na prvním stupni základních škol bude probíhat rotační výuka, kdy se jednotlivé třídy budou po týdnech střídat. Část se bude učit prezenčně, část distančně a naopak. To se ale nebude týkat malotřídek a škol s počtem dětí do 75, které budou moci učit prezenčně a bez střídání. Po celou dobu výuky bude povinné mít nasazenou roušku. Další podmínkou pro zajištění bezpečné výuky je testování žáků, a to dvakrát týdně. Každé pondělí a čtvrtek se žáci budou testovat neinvazivními antigenními testy. Jestliže bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na ověřovací PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Když se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat příslušná hygienická stanice.

„Kdyby se objevil případ, že rodič nechce svoje dítě nechat testovat ve škole, může donést potvrzení negativního testu, které by nemělo být starší více než 48 hodin. Druhou výjimkou je potvrzení o prodělání koronaviru, a to ve lhůtě uplynulých tří měsíců. Pokud rodič skutečně nechce své dítě nechat testovat, tak dle platného nařízení ředitel školy nesmí dítě fyzicky vpustit do školního zařízení. Chceme mít školy co nejvíce bezpečné a netestované děti by mohly nákazou ohrozit své spolužáky. To jednoduše nemůžeme připustit,” doplnil radní Šimral.

Umožněna zůstane osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci pracovníků bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pedagogů a některých dalších klíčových profesí. Určenou školou bude kmenová škola žáka, nikoli škola určena magistrátním odborem.

Do mateřských škol se opět vrátí předškoláci, a to v maximálně patnáctičlenných skupinkách. Ti se ale jako jediní obejdou bez povinnosti mít nasazenou roušku. Základní umělecké školy a jazykové školy se otevřou ve formě jeden žák na jednoho učitele.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články