Policie zahájila trestní stíhání na Praze 1 kvůli podezření při prodeji bytů. Upozornil na to Pirát Bodeček

17. 06. 2019
Policie zahájila trestní stíhání na Praze 1 kvůli podezření při prodeji bytů. Upozornil na to Pirát Bodeček

Praha, 17. června 2019 – Policie České republiky zahájila trestní stíhání proti některým bývalým i současným zastupitelům a pracovníkům Městské části Praha 1. Trestní stíhání bylo zahájeno proti více jak třiceti osobám, které se na prodeji podílely.

Od dubna 2017 upozorňoval člen České pirátské strany David Bodeček na to, že při prodeji bytů z majetku Městské části Praha 1 bylo postupováno v rozporu se zákonem. Byl přesvědčen, že byty byly prodávány hluboce pod cenou obvyklou a Městské části Praha 1 tím vznikla škoda. Zastupitelé tehdejší vládnoucí koalice jeho informace nebraly vážně, přestože poukazoval na to, že mnohé z takto prodaných bytů jsou obratem přeprodávány, a to s milionovými zisky.

Stávající radní pro majetek a zastupitel MČ Praha 1 Bodeček k tomu uvádí:

„Městská část Praha 1 od roku 2012 prodala v rámci výběrového řízení několik desítek bytů, aniž by však ověřovala, zda je prodává za cenu obvyklou. Byty byly prodávány za ceny, které nabídli účastníci výběrového řízení. Městská část takto nabízené ceny bez dalšího akceptovala, aniž by ověřovala jejich obvyklost. Tím vznikla Městské části Praha 1 škoda přesahující 40 mil. Kč. Jako občan Prahy 1 jsem na tyto skutečnosti opakovaně upozorňoval a dožadoval se jejich vysvětlení. To se mi nedostalo, a proto jsem se rozhodl podat v červnu roku 2017 trestní oznámení s detailně vypracovanou analýzou.“

Městská část Praha 1 se již připojila k trestnímu stíhání jako poškozený subjekt. Radní Bodeček k tomu dodal:

„Jsme si samozřejmě vědomi povinnosti spravovat majetek s péčí řádného hospodáře. A proto za gesci majetku potvrzuji, že budeme orgánům činným v trestním řízení poskytovat maximální součinnost, aby bylo vše řádně přešetřeno a vůči případným viníkům dovozena odpovědnost. Osobně zahájení trestního stíhání vnímám jako satisfakci za lživá a dehonestující tvrzení, které o mě bývalé vedení Městské části Prahy 1 sdělovalo a označovalo mě za psychopata s tím, že mé domněnky jsou nesmyslné a vykonstruované. Zároveň je pro mě situace samozřejmě nekomfortní s ohledem na skutečnost, že od listopadu loňského roku spadá gesce majetku pode mě. Děkuji tedy všem stávajícím úředníkům z majetkového odboru, kteří mě podporují a napomáhají tomu, abychom policii poskytli vše, co je k prošetření třeba.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články