Chceme transparentnost na radnici Prahy 6. Piráti předali otevřený dopis starostovi

01. 02. 2018
Chceme transparentnost na radnici Prahy 6. Piráti předali otevřený dopis starostovi

Praha, 1. února 2017 – Jednání komisí a výborů městské části přístupné pro veřejnost, správní řízení na webu Prahy 6 nebo seznamy připravovaných nákupů, prodejů a pronájmů městské části na internetu – to navrhují Piráti městské části Praha 6. Komplexní seznam všech návrhů, jak zlepšit otevřenost radnice dnes předali otevřeným dopisem starostovi městské části Ondřeji Kolářovi.


Vážený pane starosto,

rádi bychom Vás u příležitosti Nového roku pozdravili jménem místního sdružení České pirátské strany v Praze 6. Zároveň Vám nabízíme spolupráci v oblastech, které přinesou větší transparentnost politického prostředí naší městské části.

Jak víte, v parlamentních volbách před 3 měsíci Pirátská strana získala se svým programem otevřenosti více než 17 % hlasů občanů Městské části Praha 6. Přijímáme tuto skutečnost jako odpovědnost vůči našim voličům a podporovatelům.

Vyzýváme Vás proto ke spolupráci na několika tématech z oblasti otevřené radnice. O těchto tématech vaše koalice opakovaně mluví jako o důležitých nástrojích otevřeného vládnutí. Prozatím – k velké škodě obyvatel městské části – se však zatím mnoho nestalo.

  1. Otevřít jednání všech komisí a výborů městské části pro veřejnost – Toto je předpokladem pro širokou spolupráci se spolky a aktivními občany Prahy 6. Výbory sice již otevřené jsou, ale komunikace ohledně výborů není vzhledem k veřejnosti příliš otevřená. Spíše se zdá, že radnice dělá vše pro to, aby na výbor nikdo z veřejnosti nepřišel.
  2. Zpřístupnit seznam správních řízení, kterých je MČ účastníkem, v otevřeném datovém formátu dostupný online s uživatelským výstupem na mapových podkladech – není třeba předražených zakázek na software, stačí pouze tato data otevřít.
  3. Zpřístupnit informace o zamýšlených prodejích a pronájmech přehledným způsobem na webu a dále v otevřeném datovém formátu s uživatelským výstupem na mapových podkladech.
  4. Otevřít formát rozpočtů a finančních dat, která by měla být k dispozici až na úroveň faktur. Stejným způsobem zveřejňovat i údaje o hospodaření městských společností – máme připravenu open-source aplikaci City Vizor (https://cityvizor.cz/) pro kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky společností vlastněných Městskou částí. K tomuto bodu již delší dobu existuje usnesení komise pro otevřenou radnici.
  5. Zavést možnost vyhledávání pomocí metadat, nebo fulltextové vyhledávání v registru smluv, zápisech a ostatních dokumentech, které zveřejňuje radnice na webu.
  6. Zavést uživatelsky přátelskou elektronizaci agend – to vyžaduje systémové kroky, ke kterým zatím nedošlo.
  7. Zpřehlednit webové stránky městské části – vyhledání všech dat a pohodlné vyřízení všech požadavků na několik kliknutí, publikování praktických a aktuálních informací.

Velmi bychom uvítali, pokud v řádu měsíců – ať už s naší pomocí, či bez ní – budou mít obyvatelé městské části k dispozici kvalitní, otevřená a dobře přístupná data pro snazší účast na správě veřejných věcí. V souladu s deklarací současné politické reprezentace Městské části Prahy 6.

O tomto tématu jsme připraveni s Vámi kdykoli diskutovat a poskytnout informace k praktické realizaci zmíněných oblastí.

Přejeme Vám hodně sil a invence ve volebním roce 2018 a těšíme se na spolupráci.

Za místní sdružení Praha 6

Viktor Mahrik
předseda MS Praha 6
Česká pirátská strana
e-Mail: Viktor.Mahrik@pirati.cz

Ivan Hrůza
místopředseda MS Praha 6
Česká pirátská strana
E-Mail: Ivan.Hruza@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články