Pražské městské části se zapojují do aplikace CityVizor. Zpřístupňují tak své hospodaření veřejnosti

Pražské městské části se zapojují do aplikace CityVizor. Zpřístupňují tak své hospodaření veřejnosti

Od loňského prosince se do aplikace CityVizor zapojilo sedm městských částí. Další, které projevily zájem, se nachází v přípravné či testovací fázi projektu. Jedná se o důležitý krok směrem k větší transparentnosti hospodaření a dalšího otevírání města občanům. Všechny pražské městské části mají možnost zapojit se do aplikace, přičemž technickou podporu jim poskytuje městská společnost Operátor ICT.

Do aplikace CityVizor se za půl roku již zapojily městské části Praha 1, 3, 7, 11, 12, 18 a 22. Zveřejňují například informace o svých výdajích a příjmech, a to až na úroveň jednotlivých faktur, data z registru smluv či informace z úředních desek.

„Aplikace umožňuje rychlý a trvalý přístup k důležitým informacím o hospodaření městských částí. Představuje nástroj pro transparentnost městských částí, a to jak pro občany, tak pro samotné městské části a jejich pracovníky,” zdůraznil radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský s tím, že v přípravné fázi jsou aktuálně MČ Praha 6, 9, 10, 14, 17, 21, Praha-Klánovice a Praha-Dolní Chabry.

„Věřím, že každý Pražan má právo podrobně zjistit, jak město hospodaří se svými penězi. Zároveň vím, že jde o složitou a nepřehlednou tématiku. Proto jsem rád, že se nám díky CityVizoru daří pražský rozpočet lidem přibližovat,” doplňuje Pavel Vyhnánek, náměstek primátora a radní pro oblast financí a rozpočtu.

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib podporuje zapojování městských částí do aplikace CityVizor.

„Rád bych poděkoval všem městským částem, které se zapojily do aplikace CityVizor a ukazují tak své hospodaření občanům. Je to důležitý směr do budoucna pro transparentnost městských částí. Rád bych vyzval i další, aby se také přidaly. Tuto službu mohou využívat bezplatně, stačí se s žádostí obrátit na Operátora ICT,” řekl s tím, že Magistrát hl. m. Prahy pro městské části zakoupil multilicence. Operátor ICT zajišťuje plný provoz aplikace, pracuje na jejím rozvoji, městským částem poskytuje poradenství a spolupracuje se zájemci o zapojení do aplikace.

Zapojování městských částí do aplikace je dobrým příkladem spolupráce hlavního města Prahy a městských společností s externími institucemi a s občanskými iniciativami. Generální ředitel společnosti Operátor ICT Michal Fišer k tomuto doplnil:

„„Chceme pokračovat v nastavené spolupráci se spolkem Otevřená města, který provozuje CityVizor pro své členské obce, a dále s komunitou Česko.Digital, kdy se všechny entity podílí na vývoji a směřování aplikace.“

Za účelem dalšího zvyšování transparentnosti hospodaření Prahy byly 16. června na portálu otevřených dat hlavního města Prahy zveřejněny datové sady s výpisy přijatých faktur Magistrátu hl. m. Prahy za období 1999–2020. Data za rok 2020 budou měsíčně aktualizována, a to vždy počátkem následujícího měsíce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články