Rozpočty všech pražských příspěvkových organizací jsou nyní on-line v rozklikávací aplikaci Cityvizor

Rozpočty všech pražských příspěvkových organizací jsou nyní on-line v rozklikávací aplikaci Cityvizor

Praha nově zveřejňuje rozklikávací rozpočty všech svých 245 příspěvkových organizací v aplikaci Cityvizor, u pětiny z nich pak až na úroveň jednotlivých faktur. Novinka zjednoduší veřejnou kontrolu nad využitými financemi. Praha tak plní další bod ze své protikorupční strategie pro roky 2022-2027.

Příspěvkové organizace města zajišťují pro Pražany klíčové služby v oblasti vzdělávání, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, kultury či sociálních služeb, volnočasových aktivit nebo například plánování města. Jejich plánované náklady pro tento rok mají dosáhnout celkové výše až 18,2 miliardy korun.

„Vzhledem k rozsahu a důležitosti služeb i vynaložených prostředků je stěžejní, aby veřejnost měla hospodaření příspěvkových organizací pod kontrolou. Díky aplikaci Cityvizor je snadno kontrolovatelné, na jaké účely jsou tyto prostředky čerpány. Takzvaný rozklikávací rozpočet umožňuje občanům, zastupitelům, novinářům a dalším lidem prostřednictvím pár kliknutí myší kontrolovat hospodaření příspěvkovek například i doma od stolu,“ říká pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Praha dlouhodobě usiluje o celkové zvýšení transparentnosti svého hospodaření. Prvním krokem byla v roce 2021 evidence a zveřejňování dat o zadávání veřejných zakázek, následně otevření zadávacích řízení i u menších zakázek. Veřejná kontrola hospodaření příspěvkových organizací města je dalším splněným bodem z Protikorupční strategie HMP 2022-2027.

„Souběžně usilujeme také o posílení kontroly dodavatelských vztahů pražských organizací. Od začátku roku 2023 již celkem 56 příspěvkových organizací zveřejňuje faktury se svými dodavateli, díky tomu lze dohledat jednotlivé dodavatele, jejich plnění a ceny. Zatím bylo tímto způsobem uveřejněno více než 18 tisíc faktur v celkové hodnotě 292 milionů koeun. Také tyto informace najde veřejnost v aplikaci Cityvizor,“ doplňuje Adam Zábranský.

Proces zveřejňování faktur je postupný, překážkou však bývá přítomnost osobních údajů v popiscích faktur či nedostatečná evidence faktur. Stávající účetní systémy nejsou pro tyto úkony dostatečně nastaveny. Hlavní město proto plánuje úpravy účetních systémů a pravidel pro evidenci tak, aby se popisky faktur daly elektronicky publikovat bez osobních údajů.

Aplikace Cityvizor je nástrojem pro transparentní hospodaření obcí. Poskytuje detailní informace o jednotlivých položkách rozpočtu a jeho průběžném plnění. Data jsou získávána přímo z účetních systémů obcí a příspěvkových organizací a zobrazována v souvislostech a uživatelsky přívětivou formou. Provozovatelem aplikace pro Prahu a její městské části je společnost Operátor ICT, a.s.

„Děkuji Operátorovi ICT, který tento projekt odpracoval,“ uzavírá radní Adam Zábranský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články