Piráti a Praha sobě budou v povolebních vyjednáváních postupovat dohromady jako Aliance pro stabilitu

20. 10. 2022
Piráti a Praha sobě budou v povolebních vyjednáváních postupovat dohromady jako Aliance pro stabilitu

Čelné kandidátky a kandidáti z hnutí České pirátské strany a Prahy sobě zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy se dnes společně shodli na tom, že aktuální povolební vyjednávání by bylo možné vést rychleji a efektivněji. Shoda panuje také na následujícím postupu v rámci vyjednávání budoucí pražské koalice, proto dnes zástupci Pirátů a hnutí Praha sobě uzavřeli společné Memorandum o dalším postupu. Od jeho dnešního podpisu už budou postupovat v jednáních výhradně dohromady jako Aliance pro stabilitu. Nadále platí, že oba subjekty respektují požadavek koalice SPOLU obsadit funkci primátora hlavního města.

“Jako Aliance pro stabilitu usilujeme o to, aby v hlavním městě Praze byla zajištěna dlouhodobě stabilní koalice demokratických stran postavená na pevných základech, které vydrží po celou dobu trvání čtyřletého volebního období. Stabilita koalic je v našem poměrném volebním systému jedním z klíčových prvků určujících důvěru obyvatel v demokracii jako takovou,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Dodává také, že:

“Překotné změny nestabilních koalic na magistrátu v minulých volebních obdobích vedly mj. k přerušení přípravy investic do velkých infrastrukturních staveb. Politická nestabilita také často ovlivnila i další aspekty fungování městské administrativy a nahlodala důvěru obyvatel v to, že je Praha řízena v jejich prospěch.”

“Respektujeme vítěze voleb. Je ale už čtvrtý týden po volbách a bohužel zatím nedošlo k dostatečnému postupu v povolebním vyjednávání, který by tomuto času odpovídal. A to tím spíš, že v ostatních velkých městech naší země jsou již koalice dohodnuté. Naší prioritou je začít co nejdříve pracovat a věnovat se zájmům Pražanů, nikoliv jednotlivých politiků. Širší koalice bude stabilnější a přečká jak prezidentské, tak sněmovní volby,” říká Jan Čižinský, lídr PRAHY SOBĚ.

Praha sobě a Piráti s pokorou vnímají velkou důvěru, kterou v ně voliči vložili v letošních komunálních volbách. Dohromady oba subjekty získaly v součtu celkem 32,46% hlasů voličů. Voliči svou volbou vyjádřili přání, aby i nadále prosazovali politiku moderního hlavního města ve vedení metropole. Všech 24 zastupitelů zvolených za Prahu sobě a Piráty proto vnímá velkou odpovědnost vůči Praze, jejím obyvatelům a voličům. Tato odpovědnost je v těchto komplikovaných časech větší než dříve.

“Aktuální situace ve společnosti nyní nahrává populistům, kteří více či méně skrytým způsobem usilují o demontáž našeho demokratického systému a jsou připraveni využít jakékoliv chyby demokratických politických stran. Praha sobě a Piráti vnímají svoji odpovědnost k městu a společnosti jako celku,” říká Hana Třeštíková, radní pro kulturu a cestovní ruch hl. m. Prahy.

V rámci jednotlivých setkání vyjednávacích týmů zatím nebyly nalezeny žádné nepřekonatelné programové rozpory. Není tedy objektivní důvod ve zdržování dalších jednání oddělenými individuálními schůzkami pouze dvou subjektů.

“Voliči právem očekávají od svých zastupitelů aktivní a konstruktivní jednání včetně realistické dohody o půdorysu budoucí pražské koalice do doby konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,” uvádí Jana Komrsková, členka vyjednávacího týmu Pirátů a místostarostka Prahy 10.

Memorandum o dalším postupu ke stažení.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články