Piráti a Praha SOBĚ: Odvraťme rozpočtové provizorium

30. 10. 2022
Piráti a Praha SOBĚ: Odvraťme rozpočtové provizorium

Vážené kolegyně a vážení kolegové z koalice SPOLU, po dobu čtyř týdnů jste vedli separátní vyjednávání jak s Piráty, tak Prahou sobě, a veřejně jste prohlásili, že si umíte představit spolupráci s oběma z nich. Bohužel jste po celou tuto dobu neučinili žádnou nabídku, jak by taková spolupráce měla ve skutečnosti vypadat, a vyjednávání o koalici nevedla k žádnému pokroku.

Piráti a Praha sobě v průběhu volební kampaně vyjadřovali záměr navázat po volbách na úspěšnou spolupráci z předchozího volebního období, který jsme následně formalizovali uzavřením dohody o společném postupu v povolebním vyjednávání podpisem Aliance stability. Nabídky koalice SPOLU učiněné po ustavení Aliance stability bohužel zcela ignorují aktuální stav a tudíž nevedou k žádnému pokroku ve vyjednávání. Aliance stability respektuje společný postup ODS, KDU-ČSL a TOP09 a neposílá koaliční nabídky určené pouze pro část vašeho uskupení. Žádáme vás proto, abyste i vy respektovali spolupráci Pirátů a Prahy sobě.

V této situaci považujeme za jedinou realistickou cestu k sestavení demokratického funkčního vedení Prahy, aby se naše strany setkaly na společném jednání bez dalších předběžných požadavků a pokusily se ve věcné debatě najít uspořádání umožňující sestavení koalice demokratických stran, která se domluví na programu pro rozvoj Prahy na následující období a ve které budou fungovat mechanismy umožňující vyváženou spolupráci.

Jedním z hlavních témat našeho setkání by mělo být také jednání o schválení rozpočtu Prahy pro rok 2023. Pokud totiž nebude schválen rozpočet na úrovní magistrátu, tak nastane rozpočtové provizorium i na městských částech. S ohledem na to, že v rozpočtovém provizoriu nesmí být zahajovány žádné investiční akce, by taková situace měla dalekosáhlé dopady. V kontextu aktuální makroekonomické situace by šlo o nezodpovědný hazard.

Naše nabídka termínů setkání v příštím týdnu je stále aktuální a platná. Nejbližším možným termínem je za naši stranu pondělí 8:30 a 14:00.

Zdeněk Hřib, Jana Komrsková Jan Čižinský, Hana Třeštíková

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články