Piráti odmítají návrat ke starým pořádkům a odsun klientů sociálních služeb daleko od jejich rodin v Praze

24. 11. 2022
Piráti odmítají návrat ke starým pořádkům a odsun klientů sociálních služeb daleko od jejich rodin v Praze

Piráti na pražském magistrátu plně podporují modernizaci péče o Pražany se zdravotním postižením a odmítají politické snahy, které jdou přesně opačným směrem. Zároveň považují za důležité pokračovat v transformaci sociálních služeb, která začala v uplynulém volebním období.

Obyvatelé a obyvatelky Prahy, kteří se potýkají se zdravotním postižením, by měli mít možnost využívat příslušné služby na území Prahy, pokud o ně projeví zájem. Praxi ve formě jejich odsunu do ústavů daleko od domova, často dokonce na jiný konec republiky, považují Piráti za nedůstojnou, nevyhovující a překonanou. Zároveň je takový postup v rozporu se zákonem č.108/2006 o poskytování sociálních služeb na území kraje.

„Pokračovat v umisťování Pražanů se zdravotním postižením do zařízení daleko od jejich domovů by byl bezesporu krok zpět. Takové rozhodnutí je podle nás v rozporu s moderními standardy péče, s postupem ministerstva práce a sociálních věcí, EU i se zákonem. Na středečním kontrolním výboru se ukázalo, že kolegové z ODS v tomto ohledu požadují návrat ke starým pořádkům, čemuž chceme v zájmu klientů i jejich rodin zabránit,” říká Jana Komrsková, zastupitelka a členka kontrolního výboru hlavního města Prahy.

Své obavy o budoucnost pražských sociálních služeb už vyjádřili i rodiče dětí se zdravotním postižením ze sdružení Péče bez překážek, z. s. Také oni odmítají představu, že by jejich děti měly jednoho dne být umístěny do ústavů v jiných krajích. Tento postup je podle nich v rozporu jak s potřebami rodičů, tak dětí.

„Přání a potřeby klienta a jeho rodiny by mělo být na prvním místě. Praha musí umět nabídnout sociální služby odpovídající standardům 21. století, proto je nutné vytvářet na území hlavního města nové kapacity a přicházet s co nejcitlivějšími řešeními v rámci transformace, která se v Praze podařila nastartovat během uplynulých čtyř let. Odpovídá to i principům celostátní politiky, kde se koalice zavázala k další podpoře transformace velkých ústavů na zařízení komunitního typu a zároveň k posílení postavení neformálních pečujících. Pokud koalice SPOLU deklaruje, že chce na magistrátu koalici na vládním půdorysu, očekávala bych, že bude usilovat také o soulad celostátní a krajské politiky,” říká náměstkyně ministra práce a sociálních věcí a zastupitelka hlavního města Prahy Zuzana Freitas Lopesová.

„Lidé se zdravotním postižením tvoří zvlášť zranitelnou skupinu obyvatel. Zprávy o stavu sociální péče v Česku, které se k nám dostávají z médií (např. z týdeníku Respekt) skrze konkrétní příběhy lidí, jsou alarmující. Je nutné zajistit, aby se podobné případy už nikdy neopakovaly. Je to otázka dodržování lidských práv,” doplňuje zastupitelka hlavního města Prahy Magdalena Valdmanová.

Transformace pražského systému sociální péče spočívá v modernizaci péče proměnou služeb ústavního charakteru na komunitní služby a přesunutí kapacit sociální péče z mimopražských lokalit do Prahy. Radní v roce 2019 rozhodli, že celkem šest pobytových sociálních služeb ležících mimo území Prahy umožní svým obyvatelům, kteří o to projeví zájem, návrat do metropole. V hlavním městě proto vzniknou odpovídající služby. Zároveň umožní svým klientům, kteří chtějí zůstat jinou než pobytovou službu, například formou chráněného bydlení, bydlení s podporou sociálních a zdravotních služeb.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články