Peníze podnikatelům v programu COVID Praha byly rozdělovány v souladu se zákonem o hl. m. Praze

Peníze podnikatelům v programu COVID Praha byly rozdělovány v souladu se zákonem o hl. m. Praze

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdily, že pražský magistrát zřízením záručního fondu COVID Praha ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) neporušil zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, který omezuje možnosti ručení hlavního města Prahy za závazky jiných osob. Zástupci ODS a ANO v Zastupitelstvu hl. m. Prahy zvolený postup dříve zpochybňovali.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra k ručení městem Praha v posuzovaném případě nedochází.

„V tomto případě vkládá Praha příspěvek do finančního nástroje, který provádí ČMZRB. ČMZRB pak konečným příjemcům poskytuje bankovní záruky k zajištění jejich komerčních úvěrů,” argumentuje ve svém vyjádření Ministerstvo pro místní rozvoj. “Role jmenované banky je vzhledem k charakteru finančního nástroje (…) a potřebnému know-how při provádění finančního nástroje nezastupitelná,” uvádí Ministerstvo vnitra.

Do programu COVID Praha magistrát vložil z Operačního programu Praha - pól růstu ČR 600 milionů korun. Jedná se o tzv. finanční nástroj, což je ve srovnání s dotacemi efektivnější forma poskytování podpory z evropských fondů a řídí se zvláštním evropským nařízením. Zvolené záruční schéma snižuje morální hazard žadatelů a zvyšuje ochotu bankovního sektoru poskytovat úvěry i v době současné krize. Díky multiplikačnímu efektu lze z vložených 600 milionů podpořit úvěry až za 1,4 miliardy korun. Využívání finančních nástrojů i konkrétně spuštění programu COVID Praha podporuje Evropská komise.

„Spuštění programu jsme i přes veškerý důraz na rychlost reakce věnovali maximální pozornost. Již před podpisem jsme podmínky smlouvy a jejího uzavření prověřovali s odborem legislativy a také externími nezávislými advokáty, kteří potvrdili soulad se všemi právními předpisy. Jsem rád, že náš postup nakonec posvětila i obě jmenovaná ministerstva,” konstatuje Karel Andrle, ředitel odboru evropských fondů pražského magistrátu.

Hlavní město už koncem května zveřejnilo prvních 126 podpořených žadatelů. Banka nadále pokračuje s vyhodnocováním dalších žádostí a vzhledem k dosavadnímu vývoji očekává, že nejpozději do konce června bude mít všechny žádosti vyhodnoceny a finanční podpora se dostane ke všem oprávněným žadatelům.

„Podpora z programu je určena na překlenutí krize a zafinancování provozu postižených podnikatelů. Má řešit bezprecedentní výpadek příjmů a zoufalý nedostatek likvidity ke krytí běžného provozu. Využití peněz je proto smluvně omezeno, nelze ho například využít na splácení jiných úvěrů. Hradit lze tzv. pracovní kapitál, jako jsou například mzdy, nájmy, energie či nákup materiálu,” říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib a dodává: „ANO a ODS tvrdí, že je konstruktivní opozicí, ale tento případ, stejně jako mnohé další, ukazuje pravý opak. Opozice svými prohlášeními, které sloužily pouze k vyvolání mediálního humbuku, cíleně strašila pražské podnikatele, a nyní se ukázalo, že jejich tvrzení nebyla pravdivá.”

„Rád bych veřejnost ujistil, že ve vyhodnocování žádostí nehraje roli žádná politika a město do tohoto procesu přímo nezasahuje. Posuzování splnění nastavených podmínek, jako je například velikost podniku nebo úvěrovatelnost, je plně na ČMZRB. K celé záležitosti přistupujeme zodpovědně a transparentně,” doplňuje radní hl. m. Prahy pro školství, sport a podporu podnikání Vít Šimral.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články